Hva er det med tillit som er så viktig i lederskapet ditt?

av | 29. april 2021 | Ledelse

For enhver tett og god relasjon, om det er leder/medarbeider, salgsleder/selger, partnere eller familie, står tillit som et viktig fundament.

Forskjellige forskere legger ulike definisjoner til grunn for å forklare tillit. Mange er imidlertid enige om at tillit har å gjøre med vilje til å akseptere at en er avhengig av hva andre gjør. Og siden mange hevder at det å være gjensidig avhengig av hverandre er selve definisjonen på et team, sier det noe om hvor viktig tillit er i enhver jobbsituasjon.

Filosofen Confucius, som levde år 551 – 479 før Kristus, hevdet at tre ting er nødvendige for å styre en stat: våpen, mat og tillit. En hersker bør først gi opp våpnene, og så maten, for å ivareta tilliten til siste slutt, for uten tillit faller alt sammen. Sett i lys av vår virkelighet, er utsagnet overraskende moderne. Tillit er limet i samfunnet, i familien og på arbeidsplassen. Det er plattformen for å stole på andre, for å være kreative, tilfredse og risikovillige, for å nevne noen faktorer som påvirkes.

Jakten på ærligheten

Jeg spurte en nær venn hva hun tenker på først når jeg nevner ordet tillit, og hennes svar er «ekthet», at det er konsistens, kontinuitet og integritet i relasjonen. Andre bruker ord som ærlighet, forutsigbarhet, respekt, rettferdighet og trygghet for å beskrive hva som må være tilstede i en arbeidsrelasjon for å skape tillit. At man stoler på hverandre, unner hverandre det beste, og faktisk har positive forventninger om en annen persons atferd. Tillitsbasert ledelse defineres som i hvilken grad en leder tar sjansen på å stole på sine medarbeideres kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb.

Ledere som er opptatt av, og gode på, å skape tillit har bedre resultater å vise til, enn de som ikke gjør det.

Vi vet, ut fra forskning og selvsagt ut fra erfaring, ganske mye om hva som faktisk påvirker prestasjonene våre på jobb, og det nærmeste lederskapet står for 70 prosent!

Et av fellestrekkene for de lederne som har de beste resultatene (bla. med tanke på høy medarbeidertilfredshet, gode økonomiske resultater og fornøyde kunder) er at de er dyktige på bygge tillit, på å både støtte og utfordre medarbeiderne med utgangspunkt i individuelle styrker og preferanser – noe som igjen oppleves som mestring og mening.

Jeg har ofte stilt spørsmålet på leder- og teamsamlinger: hvor lang tid tar det å bygge tillit? Selvsagt er det vanskelig å svare på, fordi det avhenger av så mange ulike faktorer. Det er imidlertid lett å svare på det motsatte; hvor lang tid tar det å rive ned tilliten? Det typiske svaret da er at man knipser i fingrene, «så» fort kan det gå.

Hva er oppskriften?

Hva skal til for å skape et samarbeid som er preget av tillit? Og hvordan opprettholder og pleier vi tilliten, når vi vet at det er ferskvare? Hvordan bør jeg som leder tilpasse min kommunikasjon og væremåte for å sørge for størst mulig grad av forutsigbarhet, vise at jeg er til å stole på, og skape en kultur for at vi tåler -ja faktisk jobber mot – det å være gjensidig avhengig av hverandre på teamet?

Vi i Evan-Jones jobber mye og ofte med å skape et godt arbeidsmiljø i ulike team. Det å skape forståelse og respekt for at man har ulike versjoner av virkeligheten, og at vi har ulike personlige karaktertrekk som bla sier noe om kommunikasjonsstil, motivasjon og arbeidsform. Som leder vil det være hensiktsmessig å være fleksibel i kommunikasjonen, tilpasse til de ulike og unike medarbeiderne og være nærværende og aktiv i samarbeidet. Det er faktisk fullt mulig å være aktiv og tilstede, og score høyt på det i medarbeiderundersøkelsen, selv om kontaktpunktene er færre enn ønsket. Kvaliteten i relasjonen betyr mye, ikke bare hvor mye tid man jobber sammen.

Det er et fint og smart punkt å ta med i medarbeidersamtalene: Tørre og stille spørsmål rundt hva som skal til for at dere skal kommunisere på best mulig måte, og ta en god prat på hva som er med på å bygge tillit i jobbrelasjonen. Eller å være nysgjerrig på om det er noe i din kommunikasjon som leder som bidrar til det motsatte, nemlig utrygghet og mindre tillit.

Vi vet at kommunikasjon er både svært spennende og svært utfordrende. Alle går vi inn i en kommunikasjon med våre egne filter aktivert. Vi filtrerer informasjonen som kommer gjennom tidligere erfaringer, personlighet, overbevisninger og verdier, for å nevne noe. Når vi i tillegg tar høyde for at vi generaliserer og forvrenger informasjonen, så er det enkelt å forstå at det finnes rom for misforståelser og tolkninger. På godt og vondt.

Stein-M. Jåtten forklarte i et foredrag det han kaller en «Maslow-aktig» måte å framstille ledelse på, følgende trekant:

(fritt tegnet etter Jåtten sin forklaring)

For meg ga det virkelig mening. For at vi skal nå mål, ha forståelse for roller og oppgaver, kjenne på motivasjon og orke og tørre å ta tak i vanskelige saker, må det ligge tillit i bunn. I denne modellen ser vi tydelig at tillit er hele fundamentet i en god jobbrelasjon, og vi kan gjøre oss noen tanker om hvorfor så mange ledere ikke lykkes slik de ønsker i sitt fokus på å nå mål og resultater.

Utfordring!

La meg få inspirere deg til å gå litt i tenkeboksen med tanke på tillit.

Hva betyr det for deg?

Hvor bevisst er du, og hvordan skaper du tillit på jobb?

Hva gjør du, helt konkret, i alt fra kroppsspråk til ord, for å bidra til at dine medarbeidere stoler på deg, føler seg trygge i relasjonen? Og hvordan sikrer du at de du er leder for tør og vil ta opp vanskelige ting relatert til jobb, eller kjenner seg motivert for å nå mål sammen med deg og resten av teamet?

Daniel Kahneman, psykolog og nobelprisvinner i økonomi, særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning har blant annet formulert det på denne måten: Ledere som balanserer egne interesser med å vise interesse for og støtte andres interesser, vil oppleves som mer tillitsvekkende. De både viser respekt for andre og forstår også andres behov på en slik måte at det hjelper dem til å finne en vinn-vinn løsning.

Lykke til med å bli en enda bedre tillitsskaper!

Tillit er det stoffet nysgjerrighet blir til av. Tillit gir mot og lyst til å gå på oppdagelsesreise i den andres verden.
–Per Fugelli

Tips til den som vil lese mer:

Harald Grimen – Hva er tillit
Daniel Kahneman – Tenke fort og langsomt

Begge bøkene kan lånes fra vårt bibliotek i Høylandsgata i Sandnes.

Vil du vite mer?

Jeg tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan skape endringer i din bedrift.

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Er lederteamet klar til å levere i 2023?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Stress over tid

 – Hvordan dette kan påvirke oss både fysisk og psykisk«Stress er en overlevingsteknikk. Oldtidshjernen er med på å styre vårt reaksjonsmønster når vi blir utsatt for stress». Daniel Kahneman Stress styres av vårt autonome nervesystem. Dette...

les mer