Målet er som regel det enkleste å bli enige om. Veien dit er vanligvis mer krevende, oftest fordi løsningene ligger i det ukjente.

6. mai 2020 | Coaching, Ingen tid å miste, Ledelse

Min erfaring er at bedrifter og mennesker som lykkes, ofte er veldig målbevisste, strukturerte og har god forståelse for at endringer i resultat krever endring av tankegang.

Mitt inntrykk er at det faller seg relativt lett for mange å sette seg mål, og målene blir ofte gode med litt ekstra hjelp. Det som derimot er mer krevende er veien mot målet. Ofte fordi løsningene ligger i det ukjente, og det ukjente ofte er litt skummelt. «Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får».

Hvis du f.eks. plutselig får beskjed om at du må endre måten du jobber på, uten en god forklaring på hvorfor, kan det være vanskelig å se tydelig for seg hvordan fremtiden vil bli. Dette vil ofte skape usikkerhet. Vi mennesker trives jo gjerne best i komfortsonen, og da er det tryggeste for de fleste av oss å gjøre ting sånn vi alltid har gjort det. Derfor er det kanskje det mentale som er den største og viktigste utfordringen for å nå våre mål.

Veldig mange endringsforsøk går dessverre ikke som planlagt. Det finnes i dag mye kunnskap om hva som kjennetegner f.eks. vellykkede organisasjonsendringer. Og jeg må skuffe dere. Det finnes ingen quick-fix-metode for å gjennomføre større endringer. Endring tar tid og må tas på alvor. Større endringer krever ofte dyptliggende endringer i en organisasjons strategi, strukturer og kultur. For at endring skal finne sted i organisasjonen må du bl.a. skaffe deg innsikt i gapet mellom hvor dere vil og hvor dere er. Så må du involvere, skape engasjement og sammen utarbeider dere retning og tiltak. Dette må så forankres i organisasjonen, før den fysiske jobben begynner. Og denne jobben betyr ofte at dere må tenke, føle og gjøre noe annerledes enn det dere tidligere har gjort.

 

For å få til dette er det to spørsmål som må besvares. Det første spørsmålet som må besvares for å få gjennomført en større endring er: Hvorfor skal dere endre? Og det andre spørsmålet er: Hva vil resultatet av endringen kunne bli?

 Disse to spørsmålene er alfa og omega. Mennesker trives som sagt i komfortsonen, og skal vi endre oss selv eller måten vi jobber på, vil vi vite hvorfor. Deretter er det viktig å skape et bilde av hvor «fantastisk» fremtiden vil bli etter at endringen er gjennomført. Først når vi har klart å formidle dette positive fremtidsbildet, kan vi gå inn på hvordan vi har tenkt til å gjennomføre. Og skal du lykkes her, må du involvere de som skal være med på veien mot målet, slik at de føler eierskap.

Altså for å nå dine mål, må du involvere og skape positive følelser hos de som skal gjennomføre veien mot målet. Det kan være følelser som inspirerer, motiverer og engasjerer. Det kan være følelser som trigger nysgjerrigheten eller kanskje utfordrer den enkelte. Eller det kan være følelser som trygghet og samhold. Alle mennesker er forskjellige og trigges av ulike ting, så budskapet må tilpasses den enkelte. Her vil f.eks. våre DISA verktøy være til meget god hjelp.

Å jobbe effektivt mot mål krever at du har en god forståelse for menneskers psykologiske behov, evner å skape engasjement, har god gjennomføringskraft og ser muligheter selv i de vanskeligste situasjoner.

Det kan være utfordrende å klare alt dette selv, men med Evan-Jones på laget vil du aldri stå alene. Vi vil utfordre deg, men likevel inspirere. Vi vil støtte deg med all vår erfaring, alle våre verktøy og metoder, slik at vi sammen oppnår de ønskede resultatene.

 

Vil du vite mer?

Jeg tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan sørge for at du når dine mål.

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Rådgiver og coach

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Hvordan lede og beholde millennials?

  «Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens...

les mer

Styre og lederevaluering

  Nye høyder og resultater - mulighetene for å forbedre styrearbeid og resultatskapning er stor.Et riktig sammensatt og kompetent styre med et åpent og tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer...

les mer

Plan og budsjett 2020

  Endring eller undergang? Effektiv bruk av begrensede ressurser er en stor utfordring for de fleste bedrifter. Når bedriftene og organisasjonene, i tillegg, er utsatt for store teknologiske endringer setter dette krav til god...

les mer