Innovasjonslederen: Ledelse, innovasjon og strategisk forretningsutvikling

av | 27. september 2019 | Blogg, Ledelse, Strategi

Mitt spesialfelt er strategi og ledelse, innovasjon og forretningsutvikling. Ny teknologi, digitalisering, automatisering, miljøutfordringer, nye rammebetingelser og ikke minst utvikling og utnyttelse av menneskelig kompetanse gir store muligheter for alle mennesker, bedrifter og bransjer.

Formålet med denne bloggen er å etablere en føljetong hvor en utfordrer, belyser og diskuterer dagsaktuelle temaer innenfor Ledelse, Innovasjon og Strategisk Forretningsutvikling. Dersom det melder seg nok interesse er målet å etablere et Innovasjonsnettverk hvor de enkelte temaer blir diskutert i plenum. Her vil en gå nærmere inn på forskjellige innovasjonsmodeller, dele erfaringer, anvende ny kunnskap og skape nye muligheter.

Strategisk Forretningsutvikling

 • Lederens hovedoppgave er å oppnå resultater.
 • Innovasjon handler om å skape verdi gjennom endring.
 • Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å skape nye muligheter og å oppnå resultater.

Hvordan organisere og bruke ledelse som drivkraft til å utarbeide nye forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser som igjen skaper resultater?

Strategiprosessen deles ofte inn i tre faser:


1. Strategisk analyse – hva kan vi gjøre?

En måte å finne svar på spørsmålet om hva en kan gjøre er å bruke et innovasjonskompass med fire retninger; paradigme, produkt/tjeneste, prosess og markedsposisjon. Endringen kan være gradvis eller radikal utvikling, basert på det kjente eller en absolutt nyvinning.

2. Strategiske valg – hva skal vi gjøre?

De strategiske valgene en gjør avhenger av:

 • Hvilke ressurser og kjerne kompetanse bedriften besitter
 • Hvor og hvordan bedriften skal posisjonere seg.
 • Hvordan skal bedriften spille spillet?

3. Strategisk implementering – hvordan skal vi gjøre det?

Tredje og siste fase i utviklingen av innovasjons strategien er å planlegge for implementering; utarbeide en prosjekt plan. I dette ligger det å definere aktiviteter bedriften skal utføre, finne ut hvilke ressurser bedriften har behov for og hvordan bedriften skal skaffe seg disse ressursene, hvem skal bedriften samarbeide med og hvilke utfordringer kan bedriften møte på veien?

Forretningsutviklingsmodeller

Norsk næringsliv er av forskjellige grunner i endringen, enten det skyldes miljøfokus, digitalisering og automatisering eller ny teknologi.

Det er mange forskjellige modeller som kan anvendes for å skape nytenkning og resultatforbedring i en bedrift. Valg av modell vil avhenge av bedrift og situasjon og må tilpasses fra gang til gang.

Eksempler på slike prosesser er:

 • Business Modell Canavas (Osterwalder & Pigneur, 2010)
  Dette er et innovasjonsverktøy som egner seg som grunnlag for å lage sine egen spesialtilpassede forretningsplan/modell hvor en fokuserer på hvilke produkter/tjenester bedriften skal levere, markeds-/salgs-/inntektssiden og aktiviteter/ressurser/kostnader.
 • Blue Ocean Strategy (Kim, Mauborgne, & Poulsson, 2005)
  I Blått hav strategien utvikler en forretningsmodeller hvor en fjerner seg fra konkurrenter i motsetning til rødt hav hvor det er blodig konkurranse i et overmodent marked.
 • Porter’s Five forces
  Under Porter’s Five forces rammeverket analyseres konkurransekreftene som virker i industrien. Analysen danner grunnlag for de strategiske mulighetene bedriften har og de strategiske mulighetene som bedriften velger å iverksette.

Prosessene egner seg både for bedrifter som ønsker å fornye seg, scale off av eksisterende virksomhet samt nyetableringer. Felles for de alle er at de baseres på fagkunnskapen til den enkelte ansatte og ikke minst mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon i enten lukkede bedriftsinterne miljø eller mer åpne miljø hvor deling av kompetanse og tillit er avgjørende.

Organisasjons- og ledelsesutvikling er en av kjernekompetansene til Evan-Jones International. Sammen med deres bedrift skreddersyr vi utviklingsprogram som ledelsen kan bruke som drivkraft til å utarbeide nye forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser som igjen skaper resultater.

Lyst til å høre mer om Ledelse, Innovasjon og Strategisk Forretningsutvikling?

Jeg tar gjerne en uforpliktende, men personlig samtale hvordan vi kan sette opp resultatorienterte prosesser i deres bedrift.

Rune Våge

Rune Våge

Rådgiver og coach

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 22. august! Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Er lederteamet klar til å levere i 2023?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Stress over tid

 – Hvordan dette kan påvirke oss både fysisk og psykisk«Stress er en overlevingsteknikk. Oldtidshjernen er med på å styre vårt reaksjonsmønster når vi blir utsatt for stress». Daniel Kahneman Stress styres av vårt autonome nervesystem. Dette...

les mer