Hvordan lede og beholde millennials?

av | 6. mars 2020 | Blogg, Ledelse

«Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens næringsliv. Vi ser også en tydelig sammenheng mellom det kommende generasjonsskiftet og den grønne omstillingen.

Jeg er selv en del av denne generasjonen og kjenner meg selv igjen i en del av det jeg nå skal beskrive. I det følgende vil jeg presentere en beskrivelse av hvem de er og hvilke behov de har og deretter en beskrivelse av hvordan de i teorien best ledes.

Hvem er generasjon millennium?

Klassiske kjennetegn ved millennials basert på en undersøkelse Reklamebyrånettverket Havas som ble beskrevet i en artikkel av ledernytt.noom millenniumsgenerasjonen.

 • De er globale og er reiser mye. De har i større grad tatt hele eller deler av utdanningen sin utlandet, enn tidligere generasjoner.
 • Dette er en generasjon hvor majoriteten alltid er på og tilgjengelig på nett og mobil.
 • De motiveres av egenutvikling og vil heller investere i opplevelser enn i materielle ting.
 • De har vokst opp i informasjonssamfunnet og er derfor både vant til og har behov for hyppige tilbakemeldinger.
 • De er opptatte av å være nyttige samfunnsborgere og har en forventning til arbeidsgivere om at de gjør det lille ekstra utover egen omsetning og vekst.
 • De er opptatte av det som skjer i samfunnet og per i dag spesielt opptatt av miljø og bærekraft.
 • De ønsker å jobbe for arbeidsgivere som deler deres verdier og ønsker muligheten til å identifisere seg selv med bedriften de jobber i.
 • De er opptatte av mangfold og likestilling, fordi de er vokst opp i en globalisert verden.
 • De har et kortere tidsperspektiv for sine arbeidsforhold enn tidligere generasjoner har hatt.
Social media

Generelle tips for å lede millennials: vis samfunnsengasjement, gi tilbakemeldinger og fokuser på en god kommunikasjonsflyt.

Det du bør gjøre for å knekke «millennials-koden»

 • Tydeliggjør at arbeidsoppgavene og bedriften er viktige, men vis også engasjement utenom egen vinning. Noe som kommer mer tydelig frem er viktigheten med å definere et samfunnsansvar rettet mot eksempelvis å ta et ansvar for miljø og bærekraft
 • Tilby variasjon i arbeidsoppgaver og variasjon i selvstendig arbeid og teamwork
 • Gi kontinuerlig tilbakemelding, og følg dem opp. Dette er viktigere nå enn noen gang
 • Ha fokus på et godt arbeidsmiljø som byr på sosiale aktiviteter og samhold
 • Vis at det er lov å gjøre feil. Generasjon millennium er også omtalt som generasjon prestasjon
 • Gi frihet og fleksibilitet. Slik at de selv kan styre arbeidshverdagen, dette gir dem muligheten til å bli enda mer effektive
 • Gi dem innflytelse ved å la dem dele av sin digitale kunnskap

Millennials er også opptatt av økonomiske betingelser på lik linje som andre generasjoner, men de har ikke like stort behov for ansiennitet og ansvar, men heller variasjon og fleksibilitet. Det er også andre viktige faktorer som viser seg gjeldende, som verdier og samfunnsengasjement. Du som leder må ta stilling til denne voksende generasjonen, og være åpen for å lære hvordan denne generasjonen best motiveres. Knekker du denne koden vil du beholde eller tiltrekke de beste talentene.

Lyst til å høre mer om hvordan du kan beholde og lede millennials?

Jeg tar gjerne en uforpliktende og personlig samtale hvordan vi kan strukturere en arbeidshverdag basert på denne generasjonens behov.

Ida Therese Johansen

Ida Therese Johansen

Rådgiver og coach

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Styre og lederevaluering

  Nye høyder og resultater - mulighetene for å forbedre styrearbeid og resultatskapning er stor.Et riktig sammensatt og kompetent styre med et åpent og tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer...

les mer

Plan og budsjett 2020

  Endring eller undergang? Effektiv bruk av begrensede ressurser er en stor utfordring for de fleste bedrifter. Når bedriftene og organisasjonene, i tillegg, er utsatt for store teknologiske endringer setter dette krav til god...

les mer