Hvordan gjøre miljøledelse brukervennlig

av | 9. desember 2019 | Blogg, Ledelse, Strategi

En grønn omstilling virker overveldende og kanskje til en viss grad risikofylt. Hvordan kan dette bidra til vekst, og hvordan kan det egentlig lønne seg og gi deg et konkurransefortrinn?

Jeg har forståelse for at mange vurderer hvorvidt en slik omstilling er verdt bryet, kostnaden og strevet som medfølger. De største klimautfordringene som det snakkes om ligger langt frem i tid, i allefall så langt frem i tid at det er vanskelig å forholde seg til det. Jeg kjenner på dette selv også, at jeg ikke kjenner på samme krisen som de som er mest engasjerte gjør.

Det jeg kjenner på er at det er en realitet og vi må begynne å mobiliseres oss for fremtiden. Da tror jeg det er viktig å finne positive sider ved en omstilling som dette, som du ser gir deg resultater. Det krever uansett at du forplikter deg til å gjennomføre dette og setter deg selv realistiske mål. Jeg har stor tro på at dette vil lønne seg og gi deg som bedriftseier et konkurransefortrinn, men da må du begynne å handle.

Hva hvis det var mulig å skape en lønnsom grønn vekst i din virksomhet, hvor du kan utfordre dine innovative ideer og samtidig ha det gøy?

Strategisk tilnærming til miljøledelse

Jeg deltok nylig på bærekraftskonferansen Pionér, og der fikk jeg mange gode innspill på hvordan man praktisk kan forholde seg til en grønnere fremtid. Der hadde blant annet professor og politiker Per Espen Stoknes et innlegg om strategisk tilnærming til miljøledelse (grønn strategi-trappen), som jeg syntes beskrev en fornuftig måte å jobbe konstruktivt med miljøledelse i bedrifter og organisasjoner.

Ønsker du å ta del i en positiv grønn utvikling? Vil du gripe sjansen å øke konkurransefortrinnet ditt? Det vil du selvfølgelig. Men, hva må egentlig til? For å gi dere en kortfattet og oversiktlig innføring, vil jeg ta utgangspunkt i grønn strategi-trappen utviklet av Per Espen Stoknes, som jeg anser for å være en god mal å følge.

Den grønne strategi-trappen innebærer: 

  1. Ditt utvendige uttrykk: Første trinn er det utvendige, dette er det som er synlig for allmenheten og som er med på å danne konturene av din virksomhets miljøprofil. Dette kan være å eksempelvis støtte ideelle organisasjoner. Eller oppfordre ansatte til miljø og sosial innsats lokalt, eksempelvis å sette av tid en gang iblant hvor bedriften kan delta i strandrydding i nærområdet. Det kan også være å definere et samfunnsansvar som din bedrift ønsker å ha særlig fokus på, herunder miljø og bærekraft.
  2. Husrengjøring: Dette trinnet handler om å ta grønnvasken innad i bedrift. Forplikte deg med sertifiseringer som eksempelvis miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn setter krav for hva som må være på plass før sertifisering. Kravene innebærer ofte å forbedre energi forbruken, effektivisering, minimere avfall, fokusere på gjenbruk og resirkulasjon.
  3. Leverandørkrav: Ta et tilbakeblikk i verdikjeden din og vurdere om leverandører og samarbeidspartnere møter de grønne kravene du har satt, og vær konsekvent. Vi ser at i enkelte anbudsprosesser kan du stille dårlig ved å ha manglende miljøprofil.
  4. Driften din: Legg om driften i en bærekraftig retning. Gjennomgå dine tjeneste og produkter med et mål om å drifte gjennom et bærekraftig perspektiv. Dette kan for eksempel være å ha fokus på digitalisering som er med på å skape effektive prosesser og redusere unødvendig ressursbruk.
  5. Produktene dine: Legg om til grønnere produkter, herunder økoeffektive produkter og tjenester. Jobb målrettet med produktporteføljen slik at du kan velge prosjekter og kunder med riktig fokus i forbindelse med å realisere dine mål om grønn vekst og en bærekraftig fremtid.
  6. Forretningsmodell: Når alle disse trinnene er gjort kan man begynne å ta en titt på forretningsmodellen. Ta en titt på hva du har av tjenester og produkter og tenk innovativt.  Vi ser en økning av tjenester og informasjonsdeling som spotify, kindle air bnb, nabobil etc., som tidligere har vært produkter. Den røde tråden i dagens samfunn handler om mobilitet.

De første trinne dreier seg i utgangspunktet om å skape en miljøprofil for deg selv, og krever litt av deg og din virksomhet. Det krever rett og slett forpliktelse, engasjement og en strategi for å dra omstillingen i land. Da må du vurdere hvordan du vanligvis bruker ressursene og styrer virksomheten din, å se på hvordan du bruke disse bærekraftig og effektivt. Det er først i de tre siste stegene at du virkelig begynner å se effekten i de endringene du har gjort. Der du begynner å se konturene av en grønn vekst, som både gagner deg din virksomhet og miljøet. 

En så kalt win-win-situasjon!

Er lederteamet klar til å levere i 2023?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Stress over tid

 – Hvordan dette kan påvirke oss både fysisk og psykisk«Stress er en overlevingsteknikk. Oldtidshjernen er med på å styre vårt reaksjonsmønster når vi blir utsatt for stress». Daniel Kahneman Stress styres av vårt autonome nervesystem. Dette...

les mer