Helt ærlig: Dette lover vi deg som kunde

5. juli 2019 | Blogg

Vi har i over 20 år hjulpet våre kunder med å skape resultater. Nå har vi utfordret oss selv med å utdype våre 5 kundeløfter. Det første kundeløftet som presenteres er innsikt før løsning.

Inngående kunnskap om behov og mål, gjør oss i stand til å finne ut hvor vi kan skape verdi for kundene våre. Vi er opptatt av å stille de rette spørsmålene før vi finner løsninger. Kunnskap og innsikt er viktige elementer for å kunne drive målrettet utvikling av en virksomhet og den enkelte medarbeider i virksomheten. 

Vi tror på innsikt før løsning. I praksis betyr dette at vi:

1. Først kartlegger hva du som kunde ønsker som utbytte og verdi av vårt samarbeid. Det vil si hva du egentlig ønsker som effekt etter utført oppdrag.

2. Deretter kartlegger nøye hvordan dagens situasjon er. Dette kan gjøres på mange ulike måter. Vi kan eksempelvis benytte oss av medarbeiderundersøkelse, leder-undersøkelse, personlige analyser, SWOT analyser, kundetilfredshetsundersøkelse, observasjon, intervjuer etc. Det er nemlig meget viktig å ha best mulig fakta og kunnskap om dagens situasjon, før vi utarbeider forslag til løsning. Dette for å unngå at det er magefølelsen som bestemmer utviklingen, da denne ofte ikke er til å stole på.

3. Setter innsikten vi nå har fått i system og oppsummerer dette i et grundig beslutningsgrunnlag. Dette tas så opp med deg som kunde, slik at vi sammen kan utarbeide og bli enige om rammer og føringer for det videre arbeidet.

4. Sammen utarbeider en strategi for det videre arbeidet, og gir gode råd om hvilke tiltak vi mener vil gi størst effekt.

5.  Deretter utvikler både idé og konsept til løsning, med utgangspunkt i det strategiske grunnlaget vi har fått i hele innsiktsfasen. Det er viktig at løsningsforslaget er både relevant og tilpasset deres hverdag, slik at det gir den rette læringen og utviklingen.

6. Sammen med deg som kunde går vi så gjennom løsningsforslaget, og tilpasser dette slik at vi optimaliserer løsningen i felleskap.

7. Vil hjelpe deg som kunde med å forankre løsningen vi har valgt i organisasjonen, slik at alle som påvirkes av løsningen er innforstått med hva som skal gjøres og hvorfor.

8. Leverer den ferdige løsningen, og sørger for at vi sammen når den avtalte effekt oppnåelsen.

9. Vil sammen med deg som kunde evaluere løsningen både underveis og i etterkant. Underveis må vi også være åpne for kontinuerlig utvikling løsningen, slik at den til enhver tid er så relevant og optimal som mulig.

10. Kan også måle det faktiske utbyttet av løsningen. Dette gjør vi f.eks. ved hjelp av en ny medarbeiderundersøkelse, kundetilfredshetsmålinger, leder undersøkelse, personlige analyser, observasjoner, intervjuer etc.

Hvis du som kunde ikke skulle oppleve at vi etterlever vår visjon, våre verdier eller våre kundeløfter, så ønsker vi at du tar kontakt med oss, slik at vi kan forbedre oss til neste gang.

«Helt ærlig»: Ønsker du den beste løsningen med størst mulig effekt for dere?

La oss få innsikt, så løser vi det sammen. Sammen skaper vi suksess

Hva tenker du? Hvilke forventninger har du som kunde?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende, men nyttig, kaffedrøs.

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Senior rådgiver og coach

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Ida Therese Johansen

Ida Therese Johansen

Rådgiver og coach

Er lederteamet klar til å levere i 2023?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Stress over tid

 – Hvordan dette kan påvirke oss både fysisk og psykisk«Stress er en overlevingsteknikk. Oldtidshjernen er med på å styre vårt reaksjonsmønster når vi blir utsatt for stress». Daniel Kahneman Stress styres av vårt autonome nervesystem. Dette...

les mer