Helt ærlig: Dette lover vi deg som kunde

5. juli 2019 | Blogg

Vi har i over 20 år hjulpet våre kunder med å skape resultater. Nå har vi utfordret oss selv med å utdype våre 5 kundeløfter. Det første kundeløftet som presenteres er innsikt før løsning.

Inngående kunnskap om behov og mål, gjør oss i stand til å finne ut hvor vi kan skape verdi for kundene våre. Vi er opptatt av å stille de rette spørsmålene før vi finner løsninger. Kunnskap og innsikt er viktige elementer for å kunne drive målrettet utvikling av en virksomhet og den enkelte medarbeider i virksomheten. 

Vi tror på innsikt før løsning. I praksis betyr dette at vi:

1. Først kartlegger hva du som kunde ønsker som utbytte og verdi av vårt samarbeid. Det vil si hva du egentlig ønsker som effekt etter utført oppdrag.

2. Deretter kartlegger nøye hvordan dagens situasjon er. Dette kan gjøres på mange ulike måter. Vi kan eksempelvis benytte oss av medarbeiderundersøkelse, leder-undersøkelse, personlige analyser, SWOT analyser, kundetilfredshetsundersøkelse, observasjon, intervjuer etc. Det er nemlig meget viktig å ha best mulig fakta og kunnskap om dagens situasjon, før vi utarbeider forslag til løsning. Dette for å unngå at det er magefølelsen som bestemmer utviklingen, da denne ofte ikke er til å stole på.

3. Setter innsikten vi nå har fått i system og oppsummerer dette i et grundig beslutningsgrunnlag. Dette tas så opp med deg som kunde, slik at vi sammen kan utarbeide og bli enige om rammer og føringer for det videre arbeidet.

4. Sammen utarbeider en strategi for det videre arbeidet, og gir gode råd om hvilke tiltak vi mener vil gi størst effekt.

5.  Deretter utvikler både idé og konsept til løsning, med utgangspunkt i det strategiske grunnlaget vi har fått i hele innsiktsfasen. Det er viktig at løsningsforslaget er både relevant og tilpasset deres hverdag, slik at det gir den rette læringen og utviklingen.

6. Sammen med deg som kunde går vi så gjennom løsningsforslaget, og tilpasser dette slik at vi optimaliserer løsningen i felleskap.

7. Vil hjelpe deg som kunde med å forankre løsningen vi har valgt i organisasjonen, slik at alle som påvirkes av løsningen er innforstått med hva som skal gjøres og hvorfor.

8. Leverer den ferdige løsningen, og sørger for at vi sammen når den avtalte effekt oppnåelsen.

9. Vil sammen med deg som kunde evaluere løsningen både underveis og i etterkant. Underveis må vi også være åpne for kontinuerlig utvikling løsningen, slik at den til enhver tid er så relevant og optimal som mulig.

10. Kan også måle det faktiske utbyttet av løsningen. Dette gjør vi f.eks. ved hjelp av en ny medarbeiderundersøkelse, kundetilfredshetsmålinger, leder undersøkelse, personlige analyser, observasjoner, intervjuer etc.

Hvis du som kunde ikke skulle oppleve at vi etterlever vår visjon, våre verdier eller våre kundeløfter, så ønsker vi at du tar kontakt med oss, slik at vi kan forbedre oss til neste gang.

«Helt ærlig»: Ønsker du den beste løsningen med størst mulig effekt for dere?

La oss få innsikt, så løser vi det sammen. Sammen skaper vi suksess

Hva tenker du? Hvilke forventninger har du som kunde?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende, men nyttig, kaffedrøs.

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Senior rådgiver og coach

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Ida Therese Johansen

Ida Therese Johansen

Rådgiver og coach

Medarbeidersamtalen – et praktisk program

 Gode medarbeidersamtaler bidra til økt trivsel, motivasjon og bedre prestasjoner. Nå kan du delta i et praktisk program for ledere som ønsker å utvikle sin kompetanse i å gjennomføre gode medarbeidersamtaler. De beste lederne bruker en rekke verktøy når de...

les mer

Medarbeidersamtalen

  I vårt arbeid med å utvikle ledere og team, kommer vi ofte innom temaet medarbeidersamtaler. Dette nyttige verktøyet, som når det blir brukt smart, gir stor verdi og nytte for både leder og medarbeider. Og som kan skape mye frustrasjon når det ikke gjennomføres...

les mer

Forhandlinger i praksis

 «Hvis I ikke kan li’  lugten i bageriet, så forsvind!»Dette utsagnet ble jeg møtt med helt i starten av en forhandlingsprosess. Vi snakker skandinavisk luftfart, sent 80-tall. En tid som fremdeles bar preg av «Management by terror and fear». Forhandlinger på...

les mer

Digital fredagsdrøs 26. april

 Også denne gang er det en digital versjon slik at du kan bli med uansett hvor i landet du befinner deg.Temaet er ledertrender for 2024/2025. Vi deler noen spennende tanker rundt litt av det som rører seg innen ledertrender, og vi gleder oss!26. april 2024 kl....

les mer

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 16. mai!Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer

Fra god på fag til god på å lede andre

 Er du ny som leder og trenger noen verktøy i hverdagen? Som ny i lederrollen, kan man trenge litt påfyll og verktøy til å håndtere daglige situasjoner. Det er ofte små endringer som skal til for å oppnå bedre resultater.God på fag Når man er dyktig i faget sitt,...

les mer