Det finnes ingen «One Size Fits All» løsning på lederutvikling.

Terje Landmark er Senior Rådgiver innen Ledelse og Organisasjon i Evan-Jones ®

Tydelig ledelse

“90% av lederutfordringene i Norge skyldes ledere som ikke stiller krav, følger tett opp og gir tilbakemelding.”

Svært mange problemer oppstår fordi ledere ikke stiller krav, utfordrer, gir konkrete og ærlige tilbakemeldinger og utøver konsekvenser.

Det er vår erfaring at ledere ikke tør å ta den vanskelige samtalen, at det er uklare forventninger til medarbeiderne og utydelige mål.

I dette programmet går vi nærmere inn på enkeltelementene i tydelig ledelse og ser på hva dette innebærer når det gjelder din lederstil. Hvordan utøver du ledelse i dag og hva kan du gjøre for å bli en tydeligere leder? Vi benytter både gruppearbeid og coaching når vi går i dybden på temaet.

Utbytte og verdi

 • Praktisk trening for å bli en tydelig  leder
 • Verktøy for å bygge opp målstruktur
 • Resultatsikring og konsekvenshåndtering
 • Analyser for nødvendig kartlegging av nå-situasjonen

 Eksempel på programinnhold

 • Tydelig ledelse og tilstedeværelse
 • Styringsplattform med tydelige mål og forventninger
 • Felles rammer og ønsket kultur
 • Resultatsikring og konsekvenser
 • Prioritering og det å kunne si NEI
 • Tilbakemeldinger og motivasjon
 • Handling bak ord – få endring til å skje
 • Coaching som ledelseverktøy

Spørsmål om ledelse?

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Senior rådgiver og coach

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Senior rådgiver og coach

Innsikt om ledelse

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer