Det finnes ingen «One Size Fits All» løsning på lederutvikling.

Terje Landmark er Senior Rådgiver innen Ledelse og Organisasjon i Evan-Jones ®

Endringsledelse

”Vi mennesker har en iboende motstand mot endring”. Her tar vi for oss de elementene som er viktige når vi skal få endringer til å skje. Stikkord: Tydelige mål, resultatsikring, samt å få medarbeiderne til å bidra på en positiv måte.

“Det er ikke de sterkeste arter som overlever, heller ikke de mest intelligente, men derimot de som reagerer best på forandringer.” (Charles Darwin)

Endring og endringsledelse er en del av hverdagen. Det er svært sjelden vi opplever  at ledere tar tak i problemene for tidlig. Vi trenger å ta stilling til hva som skal endres, når det er på tide å gjøre endringer og hvordan endringene skal gjennomføres.

Utbytte og verdi

  • Organisering av prosessen
  • Kunnskap om hvordan ulike mennesketyper reagerer på endring
  • Verktøy for å følge opp og kvalitetssikre endringen

 Eksempel på programinnhold

  • Hva utløser behov for endring, og hvordan kan vi være etterpåklok i forkant”?
  • Kunnskap om hvordan vi motiverer ulike mennesker gjennom endringer
  • Mål og handlingsplaner, forpliktelse og forankring

Spørsmål om ledelse?

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Senior rådgiver og coach

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Senior rådgiver og coach

Innsikt om ledelse

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer