Uten et team er jeg ingenting!

11. september 2020 | Blogg, Ingen tid å miste, Kampanje

De beste resultatene - utvikler vi sammen og i lag med andre!

RUNE våge er Senior Rådgiver innen Ledelse, Strategi og Organisasjon i Evan-Jones ®

RUNE VÅGE er siviløkonom (MSc. Strategi og ledelse) og en erfaren og inspirerende kursleder og mentor innen strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Han har mange års erfaring som leder og forretningsutvikler, og kjenner de fleste prosesser og arbeidsverktøy som er nødvendig for å lykkes i å skape robuste, konkurransedyktige og framtidsrettede bedrifter.

Hva mener jeg med det?

Jo, ingen mennesker er komplette. De beste resultatene – enten det er organisatorisk utvikling eller faglig og produktiv verdiskaping – utvikler vi sammen og i lag med andre!

Gjennom energigivende teamarbeid skaper vi et arbeids- og kompetansemiljø som resulterer i en bedrift med bærekraftig konkurransefortrinn!

En organisasjon består av forskjellige mennesker med forskjellige personligheter og faglig kompetanse. Menneskene i denne organisasjonen utgjør et team og er selve grunnlaget for at en virksomhet utvikler seg til og blir en virksomhet med varig bærekraftig konkurransefortrinn; en virksomhet som fornyer seg og skaper resultater i overskuelig framtid.

I Evan-Jones anvender vi blant annet DISA som verktøy for å danne oss et bilde av en persons egenskap, en oversikt over våre fortrinn og hvor vi bør kompensere, enten gjennom egenutvikling eller ved å arbeide i team med mennesker som allerede innehar disse kompetansene.

Enhver situasjon og oppgave krever at teamet besitter forskjellige personlige og faglige egenskaper. Jeg trives med å jobbe i lag med og spille på andre mennesker personlige egenskaper med mål om å skape en konkurransedyktig virksomhet.

Mine spesialfelt er strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Gjennom disse prosessene forbedrer eller utvikler nye vi nye tjenester/produkter og forretningsmodeller, tar nye markedsposisjoner, etablerer nye arbeidsprosesser eller rett og slett skaper et paradigme skifte.  Som tilrettelegger, fasilitator og prosjektleder for slike energigivende prosesser spiller jeg sammen hver enkel deltakers kompetanse, både som enkeltperson og gjennom samspill i teamet.

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 22. august! Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Fra synsing til fakta!

  EN COVID-19 STATUSRAPPORT - HVORFOR STATUSRAPPORT NÅ?  Situasjonen rundt COVID-19 har medført nye utfordringer og endrede forutsetninger for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en...

les mer
Rune Våge

Rune Våge

Rådgiver og coach