Vi hjelper deg å søke offentlige støtte- og tilskuddsordninger. Mulighetene er mange, men ofte er det vanskelig å se skogen for bare trær!

15. oktober 2020 | Aktuelt

Verden og deres bedrift og bransje er i kraftig endring! Heldigvis er mulighetene bedre enn noen gang tidligere.

RUNE våge er Senior Rådgiver innen Ledelse, Strategi og Organisasjon i Evan-Jones ®

RUNE VÅGE er siviløkonom (MSc. Strategi og ledelse) og en erfaren og inspirerende kursleder og mentor innen strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Han har mange års erfaring som leder og forretningsutvikler, og kjenner de fleste prosesser og arbeidsverktøy som er nødvendig for å lykkes i å skape robuste, konkurransedyktige og framtidsrettede bedrifter.

KAPITAL BEHØVER IKKE VÆRE EN BEGRENSNING FOR VIDEREUTVIKLING AV DERES BEDRIFT! 

Verden og deres bedrift og bransje er i kraftig endring! Heldigvis er mulighetene for offentlig finansiering og tilskudd bedre enn noen gang tidligere. Sentralt i dette står innovasjon. Innovasjon er ikke bare utvikling av nye produkter og tjenester. Det kan likeså gjerne være å forbedre og effektivisere en produksjonsprosess i en fabrikk og produksjonshall, energieffektiviserende tiltak, effektivisere arbeidsrutiner på en byggeplass eller forbedring av administrative rutiner. For meg er innovasjon, all endring som skaper varig verdi!

Det er ikke anledning til å gå inn på hver enkelt støtteordning i detalj her, men jeg vil allikevel som en illustrasjon nevne Skattefunn. Dette er en ordning som støtter tusenvis av prosjekter i Norge hvert år. Akseptraten har vært på hele 80%. Andre instanser er Innovasjon Norge, Norges Forskningsåd, Horizon 2020 osv. Ordningene støtter forskjellige formål og gir forskjellige støttebeløp – fra noen hundretusen til flere millioner kroner. De har alle forskjellige søknadskriterer.

Krav om å få innvilget SkatteFUNN er: Bedrifter som trenger forskning og utvikling for å fremstille et nytt eller forbedret produkt, tjeneste eller produksjonsprosess kan få en godkjenning via SkatteFUNN. Prosjektet det søkes om godkjenning av, må dreie seg om forsknings- og innovasjonsaktiviteter der målet er ny kunnskap som bedriften trenger for å realisere noe nytt i bransjen eller fagfeltet.

Innovasjon Norge kan finansiere etablering av nye bedrifter og bedrifter som ønsker å vokse eller gå internasjonalt. På den europeiske arenaen kan det være formålstjenlig å søke om Horizon 2020 midler. Her kan f.eks. en leverandør inngå en gjensidig forpliktende avtale med en større kunde med formål å utvikle en nytt eller forbedret produkt.

Formål
Vi i Evan-Jones har god kompetanse og gode verktøy for å avdekke mulighetene for deres bedrift. Muligheter som kan settes i system og danne grunnlag for offentlig finansiering og støtteordninger. Det finnes mange forskjellige støtteordninger; regionale, nasjonale og europeiske ordninger. Hvilke støtteordninger som egner seg for deres bedrift avhenger av prosjektets natur. Vi i Evan-Jones hjelper til med å manøvrere i denne jungelen, men også med skriving og formulering av selve søknaden.

Metodikk
Programmet bygger på̊ tilføring av kunnskap fra oss i Evan-Jones, hvor vi skaper en levende, energigivende og inkluderende prosess med mål om å identifisere prosjekt som egner seg for søknad om offentlig tilskuddsordninger. Dette er skreddersøm og hvert program tilpasses den enkelte bedrifts ståsted, kompetanse, ressurser, utfordringer og muligheter. Programmet arrangeres som et bedriftsinternt program hvor en involverer relevant personell.

Program:

 • Fase 1: Mulighetsstudie
  (Uformelle og uforbindtlige diskusjoner etterfulgt av eventuelle studier og anvendelse av relevant verktøy)
 • Fase 2: Søknadsskriving
  (Struktur og innhold)
 • Fase 3: Rapportering
  (Framdrifts og kostnadsrapportering til bevilgende myndighet for å utløse utbetaling)
 • Fase 4: Implementering
  (Sikre forankring i organisasjonen og iverksette prosjektet)
 • Fase 5: Evaluering
  (Kvalitetetssikre at resultat er som forventet)

Gjennomføring og investering

Programmet baseres på skreddersøm og avtales særskilt. Investering avtales i henhold til programinnhold. For påmelding eller ytterligere informasjon – ta kontakt med Rune Våge på mobil 916 19 891 eller send en e-post til rune@evan-jones.no

 

Digital fredagsdrøs 26. april

 Også denne gang er det en digital versjon slik at du kan bli med uansett hvor i landet du befinner deg.Temaet er ledertrender for 2024/2025. Vi deler noen spennende tanker rundt litt av det som rører seg innen ledertrender, og vi gleder oss!26. april 2024 kl....

les mer

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 16. mai!Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Fra god på fag til god på å lede andre

 Er du ny som leder og trenger noen verktøy i hverdagen? Som ny i lederrollen, kan man trenge litt påfyll og verktøy til å håndtere daglige situasjoner. Det er ofte små endringer som skal til for å oppnå bedre resultater.God på fag Når man er dyktig i faget sitt,...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Fra synsing til fakta!

  EN COVID-19 STATUSRAPPORT - HVORFOR STATUSRAPPORT NÅ?  Situasjonen rundt COVID-19 har medført nye utfordringer og endrede forutsetninger for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en...

les mer