Enhver situasjon og oppgave krever at teamet besitter forskjellige personlige og faglige egenskaper. Jeg trives med å jobbe i lag med og spille på andre mennesker personlige egenskaper med mål om å skape en konkurransedyktig virksomhet.

les mer