Plan og budsjett 2020

1. november 2019 | Strategi

Endring eller undergang? Effektiv bruk av begrensede ressurser er en stor utfordring for de fleste bedrifter. Når bedriftene og organisasjonene, i tillegg, er utsatt for store teknologiske endringer setter dette krav til god virksomhetsstyring.

Sentralt i en bedrifts årshjul er strategiarbeidet, budsjettering, kick-off, aktivitetsstyring og resultatoppfølging. Evan-Jones skreddersyr en ansvarlig plan- og budsjettprosess.  

Programmet inneholder følgende hovedtema:

 • Brainstorming
 • Strategiprosess
 • Budsjettering
 • Strategi- og forretningsplaner
 • Virksomhetsstyring
 • Kick-off

Formål

Alle bedrifter har begrensede ressurser til å kunne gjennomføre en interessant, målrettet og fargerik plan-/budsjettprosess etterfulgt av virksomhetsstyring som sikrer resultatoppnåelse.

Formålet med dette programmet er at Evan-Jones tar ansvar for hele eller deler av den årlige strategi og budsjetteringsprosessen som omhandler brainstorming, etablering og fornying av strategi, forretningsmodeller, budsjetteringsprosess, utforming og ferdigstilling av et komplett strategidokument og forretningsplan, kick-off, samt oppfølging og gjennomføring av aktiviteter og resultater gjennom året.

Vi gjennomfører en bedriftsintern prosess hvor vi sammen med deres bedrift, planlegger og gjennomfører hele eller utvalgte deler av plan og budsjett programmet.

Programmet henvender seg til alle typer private og offentlige bedrifter og organisasjoner som driver en ansvarlig virksomhetsstyringsprosess.

Metodikken

Programmet bygger på at Evan-Jones sammen med bedrift/organisasjon etablerer en plan og struktur på en prosess som er skreddersydd den enkelte bedrift/organisasjon. Programmet gjennomføres i tett samarbeid med bedriftens egen organisasjon, men hvor Evan-Jones har en sentral og aktiv rolle i hele prosessen fra A til Å.

Program: Plan og budsjetteringsprosess 2020

Idedugnad / Brainstorming

 • Etablere en Kreativ struktur
 • Fasilitere prosess

Strategiprosess

 • Strategi; har og følger bedriften riktig strategi?
 • Visjon; er visjonen en ledestjerne for bedrift og ansatte?
 • Innovasjon; sikrer vi at bedriften utvikler seg?

Budsjettering

 • Etablere og koordinere en forsvarlig budsjetteringsprosess

Forretningsplaner

 • Utarbeide endelige dokumenter med riktig innhold og fokus

Virksomhetsstyring

 • Mål og Resultatstyring
 • Resultatoppfølging

Kick-Off

 • Arrangement; Sted og innhold

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Rådgiver og coach

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Rådgiver og coach

Rune Våge

Rune Våge

Rådgiver og coach

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Rådgiver og coach

Fra synsing til fakta!

  EN COVID-19 STATUSRAPPORT - HVORFOR STATUSRAPPORT NÅ?  Situasjonen rundt COVID-19 har medført nye utfordringer og endrede forutsetninger for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en...

les mer