Selv ledere trenger noen å snakke med. Problemet er at lederen ikke kan snakke med alle om alt.

Roger Årdal er daglig leder og Senior Rådgiver innen LedelseStrategi og Organisasjon  i Evan-Jones ®

Økt lønnsomhet

Ved å utvikle et sterkere og tydeligere fundament for ledelse, resultatsikring og optimal utnyttelse av bedriftens interne ressurser, vil vi øke lønnsomheten i din bedrift. Samtidig vil medarbeiderne føle seg inkludert og involvert.

Er det mulig a være både ansvarlig og lønnsom? Dette programmet har som mål å sikre økt lønnsomhet i bedriften. Dette gjør vi gjennom å sette fokus på viktige områder der vi ser på hvordan alle disse ulike prosessene går inn i hverandre, og påvirker resultat og lønnsomhet.

Programmet vil gi deg praktiske, relevante og nyttige verktøy, som du kan bruke direkte i hverdagen.

Bedrifter opplever gjerne for lav lønnsomhet, manglende mål og strategier eller dårlig produksjonsstyring. Dette gjør at vi ikke oppnår ønskede resultater og eierskap.

Utbytte og verdi

 • Du får verktøy for å lage en komplett strategiplan for bedriften
 • Oppnår økt lønnsomhet gjennom tydelig ledelse og god resultatsikring
 • Fornøyde medarbeidere som føler seg inkludert og involvert
 • Økt synlighet og målrettet salg
 • Fra tanke til handling — tenke nytt og få endringer til å skje
 • Du får en relevant «verktøykasse» som kan brukes direkte ute i din bedrift
 • Vi tilfører ny læring, bevisstgjør din egen kunnskap og utveksler erfaringer i grupper

Forslag til tema og innhold

 • Strategiplan med tydelige mål og veivalg
 • Optimal organisering og ressursutnyttelse
 • Tydelig ledelse og resultatstyring
 • Innovasjon, synlighet og merkevarebygging
 • Salg og salgsledelse
 • Effektiv produksjonsstyring

Spørsmål om ledergrupper – ta kontakt med en av våre spesialister:

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Senior rådgiver og coach

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Senior rådgiver og coach

Innsikt om ledelse

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer