Undersøkelser – Kunnskap gir muligheter

12. mars 2021 | Blogg, Undersøkelser

Enten et selskap skal bygge og forsterke sin merkevare, produkt/tjeneste eller forbedre en arbeidsprosess er det nødvendig å kjenne sine interessenters behov og ønsker.

Kunnskap gir høyere kvalitet, fornøyde kunder, fornøyde ansatte og økt salg.

Det er mange måter å skaffe seg relevant kunnskap på. Vi i Evan-Jones har utviklet egne digitale og verbale analyse og undersøkelsesverktøy for enkelt og effektivt å frambringe denne kunnskapen.

Et utvalg av våre undersøkelser og analyser er:

Merkevarebygging:
Behov for produkter og tjenester endrer seg over tid; de har begrenset levetid. Ut fra en slik betraktning er det mange som påstår at et selskaps eneste evigvarende verdi er dets merkevare. Gjennom våre undersøkelser skaffer vi kunnskap om hvordan dine kunder ser på ditt selskap, hvordan selskapet er posisjonert, hvordan selskapet kan forsterke sin markedsposisjon og ikke minst hvordan selskapet kan øke sitt salg.

Kundeundersøkelser:
Hva er dine kunder fornøyd med, hvordan er beslutningsprosessen i forbindelse med nykjøp, hva ønsker dine kunder endret, hvilke forventninger har dine kunder til nye produkter/tjenester, hvordan ser dine kunder på selskapets service- og garantiprogram, hvordan er dine kunder fornøyd med den oppfølging du gir dem, i det hele tatt hva ønsker dine kunder mer av og mindre av.

Leverandørundersøkelser:
Dine leverandører har god oversikt over hva som rører seg i markedet, de følger med på trender innenfor sine produkt og tjenesteområder. Din bedrift er avhengig av gode leverandører for å kunne lage framtidsriktige produkter og kostnadsoptimale løsninger. Vår erfaring er at et selskaps leverandører er en viktig og kunnskapsrik samarbeidspartner. Vi anbefaler derfor å tilrettelegge for en verdikjede hvor alle parter blir hørt og hvor alle parter gjør god butikk.

Medarbeiderundersøkelser:
Dine medarbeidere, din viktigste ressurs. Hvordan trives dine medarbeidere, hva vil de ha mer av, hva savner de, er bedriften en attraktiv arbeidsplass, er selskapet i harmoni med dets kultur og verdier, er innovasjonsgraden god osv. Dette er viktige spørsmål å få svar på når en skal bygge en god bedriftskultur.

Styreundersøkelse:
Et velfungerende styre er viktig i enhver bedrift. Vi gjennomfører og fasiliteter styreundersøkelser for å sikre et riktig sammensatt styre, riktig arbeidsstruktur og riktig fokus med mål om å sikre at selskapet når målsatt kurs.

360 lederundersøkelse:
God ledelse er en forutsetning for en velfunderende organisasjon. Hvordan ser dine overordnede, sideordnede kolleger, medarbeidere og du selv på dine lederegenskaper. Denne undersøkelsen gir et godt grunnlag for videreutvikling av personlige lederegenskaper. Ofte deltar vi i Evan-Jones i egne oppfølgingsprosesser for å videreutvikle personlige lederegenskaper.

I Evan-Jones skreddersyr vi undersøkelser i samarbeid med deg og i henhold til ditt behov. Du velger om vi skal gå ut til et stort eller lite publikum.

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Fra synsing til fakta!

  EN COVID-19 STATUSRAPPORT - HVORFOR STATUSRAPPORT NÅ?  Situasjonen rundt COVID-19 har medført nye utfordringer og endrede forutsetninger for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en...

les mer