Styrearbeid og resultatskaping

25. november 2020 | Blogg, Ledelse

Et riktig sammensatt styre med et åpent arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer!

RUNE våge er Senior Rådgiver innen Ledelse, Strategi og Organisasjon i Evan-Jones ®

RUNE VÅGE er siviløkonom (MSc. Strategi og ledelse) og en erfaren og inspirerende rådgiver og mentor innen strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Han har mange års erfaring som leder og forretningsutvikler, og kjenner de fleste prosesser og arbeidsverktøy som er nødvendig for å lykkes i å skape robuste, konkurransedyktige og framtidsrettede bedrifter.

Styret har den overordnede myndighet og ansvar for forvaltningen av selskapet. Det har det endelige totalansvaret for virksomheten og skal således utøve myndighet. Styret er innsatt for å ivareta det mangfold av interesser som knytter seg til selskapet, andre virksomheter og organisasjoner, og det forutsettes at styret utfører sitt arbeid med tyngde og selvstendighet så vel på vegne av seg selv som overfor sine interessenter.

Målsettingen med styrets arbeid er (4 hovedoppgaver):

 • Strategioppgaven
  • Etablere strategiske mål og sette kurs for å nå disse gjennom fastsettelse av strategiske planer og hovedrammene for operative planer
 • Kontrolloppgaven
  • Sikre at selskapet er på målsatt kurs, eventuelt gi impulser til korreksjon og om nødvendig gjennomføre korrigerende tiltak
 • Organiseringsoppgaven
  • Sørge for at virksomheten er riktig organisert og har nødvendige ressurser for å kunne gjennomføre de oppgavene den har og å nå de mål som er satt
 • Egenoppgaven
  • Medvirke til at styret er sammensatt og organisert på en slik måte at det best mulig kan utføre sine arbeidsoppgaver, og at arbeidet baseres på åpenhet, tillit og faglig kompetanse

Evaluering av styret og daglig leder

Styret har selv et ansvar for å påse at det er sammensatt og organisert på en slik måte at det best mulig kan utføre de arbeidsoppgavene det har. I så måte er egenoppgaven den viktigste oppgaven for et styre. Arbeidet i styret må være basert på åpenhet, tillit og faglig kompetanse.

Sentralt i styrets egenoppgave står behovet for at styret evaluerer sitt arbeid. Evalueringen gjennomføres en gang pr. år og som eget sakspunkt på et styremøte. Et greit tidspunkt kan være sent på året, når styret ønsker å behandle sine planer for kommende år.

Hele styret deltar i evalueringen hvor hvert medlem og daglig leder evaluerer både seg selv og øvrige styremedlemmer. Til en slik evaluering bør det benyttes et spørreskjema som er gjennomgått og vedtatt før selve evalueringsarbeidet gjennomføres. Skjemaene må være diskutert og behandlet i full åpenhet og i en tillitsfull forståelse. Hensikten er å gjøre styrearbeidet bedre og være en god støttespiller for daglig leder.

Evan-Jones har eksempler på evalueringsskjema som kan brukes som grunnlag for å utarbeide et hensiktsmessig skjema for den aktuelle bedrift. Styrets leder, i sammen med Evan-Jones, sørger for at evalueringen oppsummeres og presenteres/diskuteres i et styremøte. En styreevaluering bør bl. a. dekke følgende områder:

 

Generelt:

Er forutsetningene til og målene med styrearbeidet klare?
Har vi nødvendig kompetanse/sammensetning?
Er vår arbeidsplan dekkende for våre oppgaver?
Er vår arbeidsform god?
Hvordan fungerer våre møter?
Får vi tilfredsstillende sakspapirer?
Er våre konklusjoner og vedtak gode?

Individuelt:

Hvordan evaluerer du deg selv og ditt bidrag i styrearbeidet?
Hvordan evaluerer du de øvrige medlemmene og deres bidrag?
Hvordan evaluerer du daglig leder og hans/hennes arbeid og forhold til styret?

En slik evaluering gjør styret i stand til å enes om nåværende praksis og tiltak som er nødvendige for å endre til ønsket praksis.

Som en del av evalueringen bør en også evaluere daglig leder og at daglig leder gir sitt syn på styret og sitt samarbeid med dette. En slik evaluering skal også være styreleders grunnlag for sin årlige medarbeidersamtale med daglig leder.

Evalueringen baseres på skreddersøm og avtales særskilt. Investering avtales i henhold til programinnhold. For ytterligere informasjon – ta kontakt med meg, Rune Våge.

Fra synsing til fakta!

  EN COVID-19 STATUSRAPPORT - HVORFOR STATUSRAPPORT NÅ?  Situasjonen rundt COVID-19 har medført nye utfordringer og endrede forutsetninger for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en...

les mer
Rune Våge

Rune Våge

Rådgiver og coach