Fra synsing til fakta!

7. august 2020 | Aktuelt

mulighetene skaper vi raskere sammen enn hver for oss.

EN COVID-19 STATUSRAPPORT – HVORFOR STATUSRAPPORT NÅ? 

Situasjonen rundt COVID-19 har medført nye utfordringer og endrede forutsetninger for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en uoversiktlig situasjon og endret arbeidshverdag.

Denne undersøkelsen er kort, konkret og et praktisk lederverktøy.

Du får innsikt i arbeidsmiljøet og forståelse for medarbeidernes opplevelser, tanker og følelser. Denne informasjonen vil være nyttig for å håndtere nå-situasjonen og fremtidig utvikling.

Sjelden har det vært viktigere å kartlegge og gjøre tiltak på de faktorene som er avgjørende for medarbeiderens motivasjon, samhandling og selvledelse.

Kampanjepris er kr 7890 + mva (for opptil 20 respondenter) – for en undersøkelse som vanlig har en verdi på fra kr 25 000 + mva. Ta kontakt med oss!