Innovasjonsnettverket 2020

11. oktober 2019 | Aktuelt

Innovasjon er å skape varig verdi gjennom endring.

Sentralt i en innovasjonsprosess er en klar formening om retning; hvor og hvordan kan innovasjon hjelpe bedriften/organisasjonen til å skape verdi?

Programmet inneholder følgende hovedtema:

 • Strategiformasjon
 • Innovasjonsprosesser
 • Forretningsmodeller og forretningsplaner
 • Endringsledelse og Prosjektledelse
 • Virksomhetsstyring
 • Oppsummering

Formål

Formålet med Innovasjonsnettverket er å tilføre kunnskap om en levende strategiprosess, alternative innovasjonsprosesser, forretningsmodeller og planer, ledelses- og organisasjonsutvikling, endringsledelse, virksomhetsstyring og resultatforbedring.

En skal skape en arena hvor deltakerne tilegner seg kunnskap gjennom påfyll av ny teoretisk kompetanse i kombinasjon med erfaringsutveksling mellom deltakere som kommer fra ulike bransjer.

Programmet henvender seg til aktive eiere, daglig leder og nøkkelpersonell i offentlig virksomhet og privateide bedrifter.

Du får kunnskap og en rekke praktiske verktøy som gjør strategiarbeidet enklere, forankrer strategiprosessen blant ansatte, motiverer ansatte til målstyring samt øker bedriftens konkurranseevne og økonomiske resultater.

Metodikken

Programmet bygger på tilføring av kunnskap fra oss i Evan-Jones, og i stor grad erfaringsutveksling og nyttiggjøring av kunnskapen den enkelte har med seg inn i prosessen.

Nettverket organiseres gjennom 6 samlinger i løpet av et år hvor en følger en bedrifts naturlige årshjul fra ledelses og organisasjonsutvikling, strategiprosess, innovasjonsprosess, forretningsplaner, virksomhets-/målstyring til sikring av resultatoppnåelse.

Ved å følge programmet gis hver enkelt organisasjon og bedrift muligheten til å ha fullført en komplett strategi-/innovasjonsprosess, forretningsplan og utviklet en virksomhetsstyringsmodell (forutsatt at en velger å arbeide internt i egen bedrift mellom samlingene – valgfritt og ikke obligatorisk).

 For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det, basert på sammensetning og innspill fra deltakerne, kan bli mindre endringer i programmet.

Program – Innovasjonsnettverket 2020

Samling 1 – Strategiformasjon

 • Daglig leder / Nøkkelpersonell / Aktive eiere / Familiebedrifter /
  Generasjonsskifte
 • Styrearbeid og Styrets oppgaver
 • Strategiprosessen
 • Etablering og forankring av Visjonen
 • Hjemmelekse

Samling 2 – Forretningsutvikling- og forretningsplan

 • Prosess og innhold
 • Bærekraftig konkurransefortrinn
 • Forretningsmodeller og Forretningsutvikling
 • Business Modell Canvas
 • Blue Ocean
 • Hjemmelekse

Samling 3 – Innovasjonsprosesser

 • Strategisk Innovasjonsledelse
 • Hjemmelekse

Samling 4 – Endringledelse og Prosjektledelse

 • Endringsledelse, Medarbeider innvolvering og innkludering
 • PLC modeller, Stage gate modellen
 • Hjemmelekse

Samling 5 – Virksomhetsstyring

 • Målstyring og resultat sikring
 • Supply Chain, LEAN, TPC, ERP systemer
 • Regnskap, skatt og finansiering
 • Hjemmelekse

Samling 6 – Oppsummering

 • Veien videre

For ytterligere informasjon – ta kontakt med:

Rune Våge
rune@evan-jones.no

Mobil 91 61 98 91

Ewy Myrhaugen
ewy@evan-jones.no

Mobil 93 44 83 60

Deltakeravgift:
kr. 10.750,- eks. mva. pr. deltaker for alle 6 samlingene

Vi må ha 8-10 deltakere for å kunne etablere Innovasjonsnettverket.

Første samling:
Torsdag 23. Januar 2020 kl. 08.30 – 11.30.
Evan-Jones Huset
Høylandsgata 11, 4306 Sandnes

Rune Våge er ansatt hos Evan-Jones

  Vi har gleden av å ønske vår nye medarbeider Rune Våge velkommen til oss i Evan-Jones! Rune skal jobbe sammen med oss som Rådgiver, og vil ha særlig ansvar for strategi og ledelse. Rune Våge er Siviløkonom (MSc.) med spesialisering innenfor...

les mer

Flott bistand i vår forretningsutvikling

  Tilbakemelding fra Olaf. B. TerjesenVi har gjennom mange år brukt Evan-Jones til opplæring og utvikling.  Våre prosjektledere har hatt stor glede i gjennomførte prosjektlederkurs. BAS kurs har vi hatt for de fleste av våre baser, som de har...

les mer

Bli med på ledertrening for kvinner

  Er du kvinne, har lederansvar og klar for faglig og sosialt påfyll? Ønsker du å bli en enda bedre utgave av deg som leder? Vil du la deg overraske av hva du kan få til, og hvilke mål du kan nå? Virker det tiltalende å skape en lederstil der...

les mer

Har du “peiling” på folk?

Hvor godt kjenner du dine medarbeidere? Har du «peiling» på folk? Ledere mener selv ofte at de kjenner sine medarbeidere svært godt, og at de vet hva som motiverer dem. Vi ser likevel jevnlig at dette er basert på synsing ut fra egen versjon av virkeligheten. Hva er...

les mer

Ida Therese Johansen er ansatt hos Evan-Jones

  Vi har gleden av å ønske vår nye medarbeider Ida Therese Johansen velkommen til oss i Evan-Jones! Ida skal jobbe sammen med oss som Junior Rådgiver, og vil ha særlig ansvar for alle analyser og undersøkelser.Ida Therese har mastergrad i...

les mer