Innovasjonsnettverket 2020

11. oktober 2019 | Aktuelt

Innovasjon er å skape varig verdi gjennom endring.

Sentralt i en innovasjonsprosess er en klar formening om retning; hvor og hvordan kan innovasjon hjelpe bedriften/organisasjonen til å skape verdi?

Programmet inneholder følgende hovedtema:

 • Strategiformasjon
 • Innovasjonsprosesser
 • Forretningsmodeller og forretningsplaner
 • Endringsledelse og Prosjektledelse
 • Virksomhetsstyring
 • Oppsummering

Formål

Formålet med Innovasjonsnettverket er å tilføre kunnskap om en levende strategiprosess, alternative innovasjonsprosesser, forretningsmodeller og planer, ledelses- og organisasjonsutvikling, endringsledelse, virksomhetsstyring og resultatforbedring.

En skal skape en arena hvor deltakerne tilegner seg kunnskap gjennom påfyll av ny teoretisk kompetanse i kombinasjon med erfaringsutveksling mellom deltakere som kommer fra ulike bransjer.

Programmet henvender seg til aktive eiere, daglig leder og nøkkelpersonell i offentlig virksomhet og privateide bedrifter.

Du får kunnskap og en rekke praktiske verktøy som gjør strategiarbeidet enklere, forankrer strategiprosessen blant ansatte, motiverer ansatte til målstyring samt øker bedriftens konkurranseevne og økonomiske resultater.

Metodikken

Programmet bygger på tilføring av kunnskap fra oss i Evan-Jones, og i stor grad erfaringsutveksling og nyttiggjøring av kunnskapen den enkelte har med seg inn i prosessen.

Nettverket organiseres gjennom 6 samlinger i løpet av et år hvor en følger en bedrifts naturlige årshjul fra ledelses og organisasjonsutvikling, strategiprosess, innovasjonsprosess, forretningsplaner, virksomhets-/målstyring til sikring av resultatoppnåelse.

Ved å følge programmet gis hver enkelt organisasjon og bedrift muligheten til å ha fullført en komplett strategi-/innovasjonsprosess, forretningsplan og utviklet en virksomhetsstyringsmodell (forutsatt at en velger å arbeide internt i egen bedrift mellom samlingene – valgfritt og ikke obligatorisk).

 For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det, basert på sammensetning og innspill fra deltakerne, kan bli mindre endringer i programmet.

Program – Innovasjonsnettverket 2020

Samling 1 – Strategiformasjon

 • Daglig leder / Nøkkelpersonell / Aktive eiere / Familiebedrifter /
  Generasjonsskifte
 • Styrearbeid og Styrets oppgaver
 • Strategiprosessen
 • Etablering og forankring av Visjonen
 • Hjemmelekse

Samling 2 – Forretningsutvikling- og forretningsplan

 • Prosess og innhold
 • Bærekraftig konkurransefortrinn
 • Forretningsmodeller og Forretningsutvikling
 • Business Modell Canvas
 • Blue Ocean
 • Hjemmelekse

Samling 3 – Innovasjonsprosesser

 • Strategisk Innovasjonsledelse
 • Hjemmelekse

Samling 4 – Endringledelse og Prosjektledelse

 • Endringsledelse, Medarbeider innvolvering og innkludering
 • PLC modeller, Stage gate modellen
 • Hjemmelekse

Samling 5 – Virksomhetsstyring

 • Målstyring og resultat sikring
 • Supply Chain, LEAN, TPC, ERP systemer
 • Regnskap, skatt og finansiering
 • Hjemmelekse

Samling 6 – Oppsummering

 • Veien videre

For ytterligere informasjon – ta kontakt med:

Rune Våge
rune@evan-jones.no

Mobil 91 61 98 91

Ewy Myrhaugen
ewy@evan-jones.no

Mobil 93 44 83 60

Deltakeravgift:
kr. 10.750,- eks. mva. pr. deltaker for alle 6 samlingene

Vi må ha 8-10 deltakere for å kunne etablere Innovasjonsnettverket.

Første samling:
Torsdag 23. Januar 2020 kl. 08.30 – 11.30.
Evan-Jones Huset
Høylandsgata 11, 4306 Sandnes

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Fra synsing til fakta!

  EN COVID-19 STATUSRAPPORT - HVORFOR STATUSRAPPORT NÅ?  Situasjonen rundt COVID-19 har medført nye utfordringer og endrede forutsetninger for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en...

les mer