Hvordan kan vi organisere og bruke ledelse som drivkraft for innovasjon?

5. august 2020 | Aktuelt

KREATIVITET OG INNOVASJON ER TO HELT ULIKE EGENSKAPER. DET ER IKKE NOK Å BARE VÆRE GOD PÅ DEN ENE.

RUNE våge er Senior Rådgiver innen Ledelse, Strategi og Organisasjon i Evan-Jones ®

RUNE VÅGE er siviløkonom (MSc. Strategi og ledelse) og en erfaren og inspirerende kursleder og mentor innen strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Han har mange års erfaring som leder og forretningsutvikler, og kjenner de fleste prosesser og arbeidsverktøy som er nødvendig for å lykkes i å skape robuste, konkurransedyktige og framtidsrettede bedrifter.

BLI MED PÅ INNOVASJONSNETTVERKET I HØST!

En komplett strategi og innovasjonsprosess, forretningsplan og virksomhetsstyringsmodell.

Innovasjon er å skape varig verdi gjennom endring. Sentralt i en innovasjonsprosess er en klar formening om retning; hvor og hvordan kan innovasjon hjelpe bedriften/organisasjonen til å skape varig verdi?

Formål
Formålet med Innovasjonsnettverket er å tilføre kunnskap om en levende strategiprosess, alternative innovasjonsprosesser, forretningsmodeller og planer, ledelses- og organisasjonsutvikling, endringsledelse, virksomhetsstyring og resultatforbedring.

Dette er en arena hvor deltakerne tilegner seg kunnskap gjennom påfyll av ny teoretisk kompetanse i kombinasjon med erfaringsutveksling mellom deltakere som kommer fra ulike bransjer.

Programmet henvender seg til aktive eiere, daglig leder og nøkkelpersonell i privateide bedrifter og i offentlig virksomheter.

Du får kunnskap og en rekke praktiske verktøy som gjør strategiarbeidet enklere, forankrer strategiprosessen blant ansatte, motiverer ansatte til målstyring samt øker bedriftens konkurranseevne og økonomiske resultater.

Metodikken
Programmet bygger på̊ tilføring av kunnskap fra oss i Evan-Jones, og i stor grad erfaringsutveksling og nyttig gjøring av kunnskapen den enkelte har med seg inn i prosessen.

Nettverket organiseres gjennom 6 samlinger hvor en følger en bedrifts naturlige årshjul fra ledelses og organisasjonsutvikling, strategiprosess, innovasjonsprosess, forretningsplaner, virksomhets-/målstyring til sikring av resultatoppnåelse.

Ved å følge programmet gis hver enkelt organisasjon og bedrift muligheten til å ha fullført en komplett strategi-/innovasjonsprosess, forretningsplan og utviklet en virksomhetsstyringsmodell (forutsatt at en velger å arbeide internt i egen bedrift mellom samlingene – valgfritt og ikke obligatorisk).

Programinnhold:

Samling 1: Strategiformasjon
(Styrearbeid og styrets oppgaver, strategiprosessen, wtablering og forankring av visjon, medarbeiderinvolvering, innovasjonsprosessen)

Samling 2: Innovasjonsprosesser og forretningsmodeller
(Innovasjonsstrategi, bærekraftige konkurransefortrinn – VRIO modellen, forretningsutvikling og forretningsmodeller, Osterwalder Business Modell Canvas, Blue Ocean, Design Thinking, Stage Gate modellen, strategi- og forretningsplan)

Samling 3: Markedsstrategi
(Ny verdikjede, verdiløfte, segmentering – targeting – posisjonering, prisstrategier, SoMe strategier)

Samling 4: Innovasjons- og endringsledelse
(Innovasjonsledelse, endringsledelse, medarbeider involvering og inkludering, PLC modeller, Stage gate modellen)

Samling 5: Virksomhetsstyring
(Målstyring og resultat sikring, Supply Chain, LEAN, TPC, ERP systemer, regnskap, skatt og finansiering)

Samling 6: Oppsummering og veien videre
(Hvordan praktisere oppdatert kunnskap?)

Oppstart nytt kurs – tirsdag 1 september.

Det er ca. 2 uker mellom hver samling. Kurstidspunkt for den enkelte samling vil være kl 08.30 – 11.30. De ulike modulene vil bli gjennomført i Evan-Jones International sine lokaler i Høylandsgata 11, Sandnes. Investering pr. deltaker kr 10.750, – + mva for alle seks samlingene. Prisen inkluderer kursmateriell, forfriskninger og lokalleie. For påmelding eller ytterligere kursinformasjon – ta kontakt med kursleder Rune Våge på mobil 916 19 891 eller send en e-post til rune@evan-jones.no

 

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Fra synsing til fakta!

  EN COVID-19 STATUSRAPPORT - HVORFOR STATUSRAPPORT NÅ?  Situasjonen rundt COVID-19 har medført nye utfordringer og endrede forutsetninger for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en...

les mer