Endring eller undergang? Effektiv bruk av begrensede ressurser er utfordrende!

6. august 2020 | Aktuelt

FORT GJORT Å BLI HEKTA PÅ EGNE LØSNINGER.

RUNE våge er Senior Rådgiver innen Ledelse, Strategi og Organisasjon i Evan-Jones ®

RUNE VÅGE er siviløkonom (MSc. Strategi og ledelse) og en erfaren og inspirerende kursleder og mentor innen strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Han har mange års erfaring som leder og forretningsutvikler, og kjenner de fleste prosesser og arbeidsverktøy som er nødvendig for å lykkes i å skape robuste, konkurransedyktige og framtidsrettede bedrifter.

BLI MED PÅ HØSTENS BUDSJETT OG STRATEGIPROSESS

Fra tradisjonell budsjettstyring til strategisk målstyring.

Teknologisk utvikling i kombinasjon med usikkerhet og økt endringstakt har medført økt fokus på hvordan virksomheter styres. Stadig flere virksomheter går fra å være budsjett-fokusert til å bli strategi-fokusert hvor Innovasjons-kompetanse er et viktig element i det strategiske arbeidet.

Dette har gitt seg utslag i:

 • Økt fokus på kobling mellom virksomhetens strategi og deres utforming av økonomiske styringssystemer.
 • Fokus på verdiskaping framfor kostnadsreduksjoner.
 • Den beste informasjonen er:
  • Målorientert framfor detaljorientert
  • Fleksibel og dynamisk framfor statisk
  • Aktiv og framtidsrettet i stedet for historisk
  • Verdibasert i stedet for kostnadsfokusert.

Vi trenger systemer som gjør oss i stand til å håndtere usikkerhet på en mer dynamisk måte og som gjør oss i stand til å tenke raskere.

Virksomhetsstyringen må støtte opp om:

 • Virksomhetens strategivalg med beslutningsrelevant informasjon som har lengre tidshorisont enn det som har vært vanlig (budsjett og historisk regnskapsrapportering)
 • Gir styringsinformasjon om hvorvidt virksomheten holder kurs mot de strategiske målene
 • Å identifisere de forholdene som gir virksomheten vedvarende konkurranse fortrinn

Formål
Formålet med Høstens Budsjett og Strategiprosess er å skape en levende, energigivende og inkluderende prosess som resulterer i resultatskapende strategier og budsjetter. Budsjett- og strategiplanene blir et effektivt verktøy i den påfølgende styringen av bedriften (dynamisk og helhetlig virksomhetsstyring).

Dette er skreddersøm og hvert program tilpasses den enkelte bedrifts ståsted, kompetanse, ressurser, utfordringer og muligheter. Prosessen arrangeres som en bedriftsintern prosess hvor en involverer nøkkelpersonell eller alle ansatte (alt etter hvor stor eller liten bedriften er).

Deltakerne får kunnskap og en rekke praktiske verktøy som gjør strategiarbeidet enklere, forankrer strategiprosessen blant ansatte, motiverer til målstyring samt øker bedriftens konkurranseevne og økonomiske resultater.

Programmet egner seg for både private bedrifter og offentlig virksomhet.

Metodikken
Programmet tar utgangspunkt i hvordan bedriften tidligere har arrangert sine budsjett og strategiprosesser samtidig som at vi i sammen lager en morsom, inkluderende og resultatskapende plan for denne høstens strategi/budsjett arbeid.

Tidshorisont, form og farge vil variere fra bedrift til bedrift. Vi i Evan-Jones kan organisere samlinger og arrangementer i helger, på kveldstid eller i arbeidstiden. Vi har lang erfaring i å fasilitere workshops som sikrer framdrift og fokus på rette styringsparameter samtid som vi fra et eksternt ståsted og egen kompetanse gir innspill på mulige fokus- og verdiskapingsområder.

Programinnhold (ting som bør avklares/diskuteres i forkant eller underveis):

Planlegging: Strategiformasjonen
Tidligere års planer, muligheter/utfordringer, ressurser og kompetanseområder, strategisk retning, deltakere/medarbeiderinnvolvering, innovasjonsprosesser, tidshorisont, målsettinger, møtested/lokaler, digital hjelpemidler, teknologisk utstyr, faglig innhold, sosialt innhold, team-buildingeffekt

Gjennomføring: Budsjett- og Strategiprosess
Tid, sted, antall møter, deltakere, organisering, fasilitator, agenda, teoretisk påfyll, innovasjonsstrategi, bærekraftige konkurransefortrinn, forretningsmodeller, innovasjonsprosesser, skriveprosessen – strategi og forretningsplaner

Oppsummering: Fra planlegging til gjennomføring
Hvordan gjennomføre, ansvar, effektivitet, low hanging fruits, måling og resultatoppfølging

Oppfølging: Dynamisk og helhetlig virksomhetsstyring
Hvordan organisere virksomhetsstyringen, resultatsikring, innovasjonsledelse og endringsledelse, medarbeider involvering

Veien videre: Et levende budsjett og strategiprosess
Hva har vi lært/ønsker vi å endre til neste gang? Hvordan holde prosessen levende?

Oppstart – Høsten 2020

Tid, sted og tempo avtales særskilt og etter bedriftens ønske. Kostnad avtales særskilt i henhold til programinnhold. For påmelding eller ytterligere kursinformasjon – ta kontakt med Rune Våge på mobil 916 19 891 eller send en e-post til rune@evan-jones.no

Digital fredagsdrøs 26. april

 Også denne gang er det en digital versjon slik at du kan bli med uansett hvor i landet du befinner deg.Temaet er ledertrender for 2024/2025. Vi deler noen spennende tanker rundt litt av det som rører seg innen ledertrender, og vi gleder oss!26. april 2024 kl....

les mer

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 16. mai!Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Fra god på fag til god på å lede andre

 Er du ny som leder og trenger noen verktøy i hverdagen? Som ny i lederrollen, kan man trenge litt påfyll og verktøy til å håndtere daglige situasjoner. Det er ofte små endringer som skal til for å oppnå bedre resultater.God på fag Når man er dyktig i faget sitt,...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Fra synsing til fakta!

  EN COVID-19 STATUSRAPPORT - HVORFOR STATUSRAPPORT NÅ?  Situasjonen rundt COVID-19 har medført nye utfordringer og endrede forutsetninger for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en...

les mer