Full fart inn i 2021

18. november 2020 | Blogg, Ledelse

Enhver bedrift besitter unike ressurser. Viktigere enn noen gang tidligere er det å anvende ressursene til å skape noe nytt!

RUNE våge er Senior Rådgiver innen Ledelse, Strategi og Organisasjon i Evan-Jones ®

RUNE VÅGE er siviløkonom (MSc. Strategi og ledelse) og en erfaren og inspirerende rådgiver og mentor innen strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Han har mange års erfaring som leder og forretningsutvikler, og kjenner de fleste prosesser og arbeidsverktøy som er nødvendig for å lykkes i å skape robuste, konkurransedyktige og framtidsrettede bedrifter.

Innovasjon og endringsledelse som verktøy til å skape nye eller bedre produkter/tjenester, en ny eller sterkere markedsposisjon, en mer effektiv og forbedret arbeidsprosess eller et nytt paradigme!! 

En bedrift kan innovere innenfor fire områder; produkt/tjeneste, posisjon, prosess og paradigme. Uansett innenfor hvilke områder og hvordan den ønsker å innovere, er mennesker involvert. Innovasjons og endringsledelse skiller seg fra tradisjonell ledelse på mange områder. Mens tradisjonell ledelse følger et lineært og hierarkisk mønster, kjennetegnes innovasjonsledelse av at en må ta i bruk det kreative mangfoldet som ligger rundt om i organisasjon. Lederen behøver ikke være den formelle lederen og deltakerne representerer mennesker fra forskjellige funksjoner og nivåer i organisasjonen.

Sentralt i innovasjonsledelse står å identifisere kreative energifelt. De kreative energifeltene består som regel av kreative individer som drives av indre motivasjon, nysgjerrighet, ønske om å skape noe unikt. Lederens rolle er å identifisere og gi vekstvilkår for de kreative energifeltene; de kreative prosessene må forankres både på individ og gruppenivå. Dette gjør en ved å stille spørsmål, bygge nettverk, vise støtte og engasjement til medarbeidere som tar initiativ til å skape noe nytt hvor prøving og feiling er en viktig del av prosessen. Ledelse av kreative energifelt krever mye fra ledelsen; mindre kontroll og styring, gi mer tid til å finne flyt, flytte fokus fra enkelt mennesker til grupper av mennesker, bygge gode relasjoner og nettverk i stedet for å heie fram en og hvor engasjement og samtaler får mer plass enn faste prosedyrer og gjøremål.

Mine spesialfelt er strategi, innovasjon og forretningsutvikling, hvor jeg bistår bedrifter med å ta i bruk innovasjons- og endringsledelse for å skape vekst- og resultatforbedringer i 2021.

Fra synsing til fakta!

  EN COVID-19 STATUSRAPPORT - HVORFOR STATUSRAPPORT NÅ?  Situasjonen rundt COVID-19 har medført nye utfordringer og endrede forutsetninger for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en...

les mer
Rune Våge

Rune Våge

Rådgiver og coach