Full fart inn i 2021

18. november 2020 | Blogg, Ledelse

Innovasjon og endringsledelse som verktøy til å skape nye eller bedre produkter/tjenester, en ny eller sterkere markedsposisjon, en mer effektiv og forbedret arbeidsprosess eller et nytt paradigme!! 

En bedrift kan innovere innenfor fire områder; produkt/tjeneste, posisjon, prosess og paradigme. Uansett innenfor hvilke områder og hvordan den ønsker å innovere, er mennesker involvert. Innovasjons og endringsledelse skiller seg fra tradisjonell ledelse på mange områder. Mens tradisjonell ledelse følger et lineært og hierarkisk mønster, kjennetegnes innovasjonsledelse av at en må ta i bruk det kreative mangfoldet som ligger rundt om i organisasjon. Lederen behøver ikke være den formelle lederen og deltakerne representerer mennesker fra forskjellige funksjoner og nivåer i organisasjonen.

Sentralt i innovasjonsledelse står å identifisere kreative energifelt. De kreative energifeltene består som regel av kreative individer som drives av indre motivasjon, nysgjerrighet, ønske om å skape noe unikt. Lederens rolle er å identifisere og gi vekstvilkår for de kreative energifeltene; de kreative prosessene må forankres både på individ og gruppenivå. Dette gjør en ved å stille spørsmål, bygge nettverk, vise støtte og engasjement til medarbeidere som tar initiativ til å skape noe nytt hvor prøving og feiling er en viktig del av prosessen. Ledelse av kreative energifelt krever mye fra ledelsen; mindre kontroll og styring, gi mer tid til å finne flyt, flytte fokus fra enkelt mennesker til grupper av mennesker, bygge gode relasjoner og nettverk i stedet for å heie fram en og hvor engasjement og samtaler får mer plass enn faste prosedyrer og gjøremål.

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 22. august! Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer