Full fart inn i 2021

18. november 2020 | Blogg, Ledelse

Innovasjon og endringsledelse som verktøy til å skape nye eller bedre produkter/tjenester, en ny eller sterkere markedsposisjon, en mer effektiv og forbedret arbeidsprosess eller et nytt paradigme!! 

En bedrift kan innovere innenfor fire områder; produkt/tjeneste, posisjon, prosess og paradigme. Uansett innenfor hvilke områder og hvordan den ønsker å innovere, er mennesker involvert. Innovasjons og endringsledelse skiller seg fra tradisjonell ledelse på mange områder. Mens tradisjonell ledelse følger et lineært og hierarkisk mønster, kjennetegnes innovasjonsledelse av at en må ta i bruk det kreative mangfoldet som ligger rundt om i organisasjon. Lederen behøver ikke være den formelle lederen og deltakerne representerer mennesker fra forskjellige funksjoner og nivåer i organisasjonen.

Sentralt i innovasjonsledelse står å identifisere kreative energifelt. De kreative energifeltene består som regel av kreative individer som drives av indre motivasjon, nysgjerrighet, ønske om å skape noe unikt. Lederens rolle er å identifisere og gi vekstvilkår for de kreative energifeltene; de kreative prosessene må forankres både på individ og gruppenivå. Dette gjør en ved å stille spørsmål, bygge nettverk, vise støtte og engasjement til medarbeidere som tar initiativ til å skape noe nytt hvor prøving og feiling er en viktig del av prosessen. Ledelse av kreative energifelt krever mye fra ledelsen; mindre kontroll og styring, gi mer tid til å finne flyt, flytte fokus fra enkelt mennesker til grupper av mennesker, bygge gode relasjoner og nettverk i stedet for å heie fram en og hvor engasjement og samtaler får mer plass enn faste prosedyrer og gjøremål.

Digital fredagsdrøs 26. april

 Også denne gang er det en digital versjon slik at du kan bli med uansett hvor i landet du befinner deg.Temaet er ledertrender for 2024/2025. Vi deler noen spennende tanker rundt litt av det som rører seg innen ledertrender, og vi gleder oss!26. april 2024 kl....

les mer

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 16. mai!Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Fra god på fag til god på å lede andre

 Er du ny som leder og trenger noen verktøy i hverdagen? Som ny i lederrollen, kan man trenge litt påfyll og verktøy til å håndtere daglige situasjoner. Det er ofte små endringer som skal til for å oppnå bedre resultater.God på fag Når man er dyktig i faget sitt,...

les mer