Ingen tid å miste!

Covid-19 har satt det aller meste – om ikke «alt» – på hodet på rekordtid, og store deler av samfunnet og norsk næringsliv har bokstavelig talt «stengt ned».

Winston Churchill sa det slik;

Optimisten ser muligheten i enhver fare, pessimisten ser fare ved enhver mulighet.

Vår erfaring er å fokusere på at i enhver krise, finnes det muligheter, skape rom for «tenketid» og nødvendig samarbeid. For raskt å lykkes med kortsiktige strategier, må det noen ganger til litt drahjelp og støtte – for deg som leder, beslutningstaker og eier.

Evan-Jones har tre fokusområder – Ledelse, Strategi og Salg – og har lang erfaring med situasjoner som krever det beste av oss, best mulig grunnlag for kritiske beslutninger og som gjør en forskjell på «liv eller død». Krise må på mange måter ses på som en «stående invitasjon» til å ny-tenke, skape, tilrettelegge og gjennomføre kritisk arbeid for å lykkes, skape fremdrift, lønnsomhet og vekst.

Mulighetsstudiet «INGEN TID Å MISTE» er vårt verktøy for effektivt å skape en felles forståelse for situasjonen, for derigjennom kunne veilede og støtte kritiske aktiviteter når det skal tas helt nødvendige strategiske valg. Når andre bare ser begrensninger, eller det som verre er, ser vi sammen på mulighetene. For oss handler det om COCREATE SUCCESS, som er vår visjon.

Innlegg fra våre rådgivere