Virksomhetsplaner

Den årlige virksomhetsplanen skal være en del av den overordnede strategiplanen for virksomheten, hvor man årlig setter stegene som skal tas i forhold til de langsiktige målene.

Det årlige styringsmålene settes ofte inn i en handlingsplan med konkrete tiltak for å nå målene og spesifisert ansvar. I tillegg må den økonomiske budsjettering og ressursutnyttelsen avstemmes med ambisjonene i målbildet. Alle disse elementene vil gi et godt grunnlag for årlig styring og ledelse av virksomheten.

Dette innebærer først og fremst å definere hvilke produkter, tjenester, konsepter og markeder man skal satse på. For å sikre gode og riktige valg baseres disse på strategiske analyser av både interne og eksterne forhold som blant annet markedsattraktivitet og konkurransefortrinn.

Årlig virksomhetsplan


Dette er ledelsens styringsverktøy for å videreutvikle bedriften. Vi hjelper stadig flere selskap til å utforme de årlige styringsmålene for virksomheten og strategier for å oppnå målene. Et annet viktig arbeid er å sikre eierskap og implementering av virksomhetsplanen i hele organisasjonen.

Eksempel på innhold i en virksomhetsplan:


Situasjonsanalyse

 • Evaluering av året som har gått
 • Oppdatert situasjonsanalyse

Styringsmål

 • Definering av årlige styringsmål basert på overordnede mål innenfor definerte forretningsområder
 • Prioritering av viktige strategiske valg for kommende år
 • Definering av årlige suksessfaktorer

Handlingsplaner

 • Utarbeidelse av handlingsplaner med konkrete styringsmål og tiltaksplaner med dato og ansvar

Budsjetter

 • Budsjett og økonomiske rammer i samsvar med strategiplanen

Implementering og oppfølging

 • Plan for implementering av strategien ut i organisasjonen
 • Visualisering og synliggjøring av mål og resultatoppnåelse
 • Plan for mål- og resultatsikring
 • Tid for oppfølging og evaluering med eventuell justering av strategiplanen

Handlingsplaner

Nøkkel til suksess i denne sammenheng handler om å utarbeide konkrete handlingsplaner til målene som er fastsatt.

Deretter må det utarbeides prioriterte tiltak, for så å sette en tydelig deadline for gjennomføring med ansvarlig person. Under er det synliggjort et arbeidsverktøy som både brukes og virker godt i praksis.

Budsjettering


En plan for hvordan det økonomisk skal henge sammen for å oppnå mål og ønsket lønnsomhet. Det handler om å utarbeide et budsjett som sikrer nok ressurser til å oppnå målene og sikre den lønnsomme veksten i selskapet.

Vi jobber gjerne tett sammen med selskapets økonomiavdeling eller økonomiansvarlig for ha med de med meste innsikt og forståelse for det økonomiske aspektet i helheten.

Noen av våre kunder

Spørsmål om strategi?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få inspirerende og nyttig påfyll fra Evan-Jones rett i postkassen!

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi sammen kan skape resultater?

Legg igjen e-postadressen din, så snakkes vi om hvordan.

Informasjonen du oppgir vil ikke bli brukt til markedsføring eller delt med tredjeparter, og vil slettes fra vår server innen 30 dager.