Salgstrening

Dyktige selgere er nøkkelen til økt omsetning og fornøyde kunder. For å ta ut potensiale er målrettet trening og jevnlig påfyll avgjørende.

Denne siden trenger eget innhold

Salgsledelse


Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom andre.

Formålet med dette programmet er å utvikle den enkeltes ferdigheter og kunnskaper som leder innen salg og som følge av det, forbedre resultatene i egen bedrift. Kurset passer for alle som leder, få eller mange, innen salg. 

Programmet er basert på tilføring av modeller og teorier som brukes i gjennomgang av egne problemstillinger og cases. Diskusjonene på tvers av bransjer og mellom ledere på forskjellige nivåer, fører til viktig kunnskapsdeling og erfaringsbasert læring. Mellom hver modul vil det bli gitt oppgaver, knyttet til tema som gjennomgås og forankret i egen arbeidshverdag.

For å få maksimalt ut av læring og nettverksbygging, vil det kun være 5 – 8 personer på dette kurset

 

Programinnhold

 • Samling 1     Rollen som leder i salgsarbeid
 • Samling 2     Selvinnsikt og utvikling
 • Samling 3     Målstyring og struktur
 • Samling 4     Resultatskaping innen salg
 • Samling 5     Motivasjon og medarbeiderlojalitet
 • Samling 6     Effektiv kommunikasjon og formidling

Styringsplattform

Det å sette styringsplattform betyr å definere hvilke salgsmål og KPI`er som skal være styrende for både salgsteamet, regioner og den enkelte selger.

Det å sette riktige mål og skape en god målkultur som bidrar til eierskap og forpliktelse hos den enkelte er sentralt i retning mot måloppnåelse. Vi bidrar til å utarbeide en styringsplattform både på team og individ nivå som er effektiv og enkel i bruk.

Resultatsikring


Resultatsikring handler om å sikre at vi når de målene som er fastsatt.

Det betyr at man må ha en struktur for oppfølging, gjerne gjennom såkalte resultatsikringsmøter. Dette kan gjøres både i team sammenheng med fokus på læring/erfaringsutveksling og individuelt for å sette fokus på den enkeltes utvikling.

Det handler om to enkle svar – vil du oppnå målene eller ikke, JA eller NEI.  Hvis JA, noen risiko fremover. Hvis NEI, hva er planen fremover og trenger du hjelp?

Organisering av salgsteamet


”Salgsteam som vil i felles retning, eller en gjeng med selgere?”

Et salgsteam som jobber optimalt ut ifra sine forutsetninger er en illusjon. Budsjetter er i beste fall en ledesnor. Det handler om å stille krav og at selgeren kjenner sin plass i teamet. At en måler og tar fatt i både selgeren, men også gruppen som en helhet.

Hvordan få mest igjen ved å bruke teamet, selgeren og ressursene optimalt. Organisering går på å gjøre salgsarbeidet så finjustert og selvforsterkende som mulig.

Skal du ha en rollebasert salgsorganisasjon, en produktorganisert eller en resultat

Vi har utviklet en av bransjens beste metoder for å anvende kunnskap, egenskaper og egoet i selgeren til å bli best i sin rolle.

Coachingprogram for salgsledere

En coachende salgsleder må kunne gi selgere i teamet kunnskap og strategier, slik at de oppnår mer, trives bedre og når målene raskere.

Coaching er handlingsorientert og fokuserer primært på fremtiden og hva som må endres, gjøres og forankres for å oppnå bedre resultater og måloppnåelse i fremtiden. 

En salgscoach  bruker en rekke verktøy, når hun/han hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse, stiller spørsmål, lytter med empati, utvikler ferdigheter, utfordrer og bevisstgjør potensiale.

Alle salgsledere som vil utvikle sin evne til å bringe andre i retning av å nå sine mål. Raskere og lettere. Den kanskje mest brukte definisjon på ledelse er å oppnå resultater gjennom andre, og det er det dette programmet tar for seg. Coaching som verktøy er en svært effektiv måte å få selgere til å prestere og mestre salg på.

Verdi/utbytte:

Vi tilbyr verktøy for deg som salgsleder, slik du kan hjelpe hele eller deler av salgsteamet til og nå fastsatte mål og sikre at de blir oppnådd gjennom valgt salgsstrategi for bedriften.

 

Programinnhold

 • Samling 1: Rollen som coach i salg og salgsarbeidet
 • Samling 2: Effektiv coaching gjennom smart kommunikasjon
 • Samling 3: Forståelse for ulike mennesketyper og preferanser
 • Samling 4: Verktøy og metoder for salgscoaching
 • Samling 5: Sikre at endringer skjer og eierskap hos selgeren / salgsteamet

Salgsmøter og Best practice i salg


Effektive og gode salgsmøter er viktige for å ta pulsen på salgsarbeidet, men også hva som skjer i markedet en opererer i.

Hvordan skape en kultur der en bruker salgsmøter effektivt og der en hele tiden har fokus på hva som fungerer best i ditt salgsarbeid.

Noen av våre kunder

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta ferske blogginnlegg og nyheter, samt invitasjoner til gratis fagsamlinger på Evan-Jones huset.

Nyhetsbrevet sendes ut ca. hver 14. dag. Du kan melde deg av igjen når som helst.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi sammen kan skape resultater?

Legg igjen e-postadressen din, så snakkes vi om hvordan.

Informasjonen du oppgir vil ikke bli brukt til markedsføring eller delt med tredjeparter, og vil slettes fra vår server innen 30 dager.