Fort gjort å bli hekta på egne løsninger.

ROAR FJELDHEIM ER SENIOR RÅDGIVER LedelseStrategi og Coaching i Evan-Jones ®

Bedriftsøkonomi

Ved å utvikle et sterkere og tydeligere fundament for ledelse, resultatsikring og optimal utnyttelse av bedriftens interne ressurser, vil vi øke lønnsomheten i din bedrift. Samtidig vil medarbeiderne føle seg inkludert og involvert.

Økt lønnsomhet

Er det mulig a være både ansvarlig og lønnsom? Dette programmet har som mål å sikre økt lønnsomhet i bedriften. Dette gjør vi gjennom å sette fokus på viktige områder der vi ser på hvordan alle disse ulike prosessene går inn i hverandre, og påvirker resultat og lønnsomhet.

Programmet vil gi deg praktiske, relevante og nyttige verktøy, som du kan bruke direkte i hverdagen.

Bedrifter opplever gjerne for lav lønnsomhet, manglende mål og strategier eller dårlig produksjonsstyring. Dette gjør at vi ikke oppnår ønskede resultater og eierskap.

 

Utbytte og verdi

 • Du får verktøy for å lage en komplett strategiplan for bedriften
 • Oppnår økt lønnsomhet gjennom tydelig ledelse og god resultatsikring
 • Fornøyde medarbeidere som føler seg inkludert og involvert
 • Økt synlighet og målrettet salg
 • Fra tanke til handling — tenke nytt og få endringer til å skje
 • Du får en relevant «verktøykasse» som kan brukes direkte ute i din bedrift
 • Vi tilfører ny læring, bevisstgjør din egen kunnskap og utveksler erfaringer i grupper

Forslag til tema og innhold

 • Strategiplan med tydelige mål og veivalg
 • Optimal organisering og ressursutnyttelse
 • Tydelig ledelse og resultatstyring
 • Innovasjon, synlighet og merkevarebygging
 • Salg og salgsledelse
 • Effektiv produksjonsstyring

Spørsmål om strategi?

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og rådgiver

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Rådgiver og coach

Rune Våge

Rune Våge

Rådgiver og coach

Innsikt om organisasjon og team

Styre og lederevaluering

  Nye høyder og resultater - mulighetene for å forbedre styrearbeid og resultatskapning er stor.Et riktig sammensatt og kompetent styre med et åpent og tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer...

les mer

Meg og de andre

  "Er det mulig, skjønner du ingenting, det var ikke slik det var tenkt... Seriøst, ingen forstår meg!"Når kjemien uteblir Jeg er sikker på at mange av oss har tenkt tanken under en middag at jeg sitter ved feil bord. Du føler deg stuck med en...

les mer