Vi trenger et sterkere medarbeiderskap i 2021

av | 12. januar 2021 | Ledelse, Organisasjon, Strategi

Det er ikke til å stikke under en stol at vi står i en krevende situasjon for tiden. En situasjon som skal håndteres, bearbeides og som til slutt vil ha ulike utfall for den enkelte bedrift.

Gjennom 2020 har vi analysert situasjon og konkludert med følgende:

1. Ingenting blir som før
2. Den enes død er den andres brød
3. Nå skapes morgendagens vinnere

Morgendagens vinnere vil være de bedrifter som klarer å tenke nytt, ser muligheter og ikke minst får medarbeiderne med på laget

Det å utvikle et sterkt medarbeiderskap vil være en særdeles kritisk suksessfaktor for mange bedrifter fremover. Medarbeiderskap er et litt nytt ord som er kommet inn de siste årene. Et ord som jeg virkelig har begynt å like og som jeg også ser mer og mer verdien av.

For meg handler medarbeiderskap om å øke medarbeidernes bevissthet og engasjement omkring sin egen rolle. I det ligger det å få dem til å ta mer initiativ og ansvar for å levere det som forventes av dem i ulike sammenhenger, både overfor sin leder og sine kolleger.

Vi har ofte fokus på utvikling av ledere og det skal vi fortsette med, men jeg tror at vi også trenger å utvikle flere selvstendige medarbeidere som tar enda mer ansvar enn de tidligere har gjort. Det handler om å få den enkelte medarbeider til å ta ansvar innen 3 helt sentrale dimensjoner:

1. Redelig og pliktoppfyllende overfor arbeidsgiver
2. Profesjonell og ansvarsbevisst utførelse av arbeidsoppgaver
3. Imøtekommende og god arbeidskollega

Jeg er ikke et sekund i tvil om at kombinasjonen av godt lederskap og godt medarbeiderskap vil gi suksess for enhver bedrift. Bare tenk på hva som kan oppnås når vi faktisk klarer å skape et forpliktende samarbeid mellom leder og medarbeider, og når i tillegg alle medarbeidere tar ansvar for å være gode kollegaer overfor hverandre, da kan det fort skje «magiske ting» i en organisasjon.

Medarbeiderskap har de siste årene fått mer fokus og det er også blitt gjort en del forskning på området. Noe av denne forskningen viser blant annet at godt medarbeiderskap bidrar til:

– økt innsats
– mer engasjement
– økt læring
– bedre samarbeid
– lavere sykefravær

Summen av dette fører ofte til en mer effektiv og lønnsom drift. Les gjerne mer om dette temaet eks. i boka Medarbeiderskap (Velten, Tengblad og Heggen, 2016).

Til slutt har jeg lyst å utfordre deg til å virkelig tenke gjennom hvordan du skal utvikle et sterkt medarbeiderskap i 2021. Sett av tenketid, involver flere og lag en plan som gir ønskede resultater. 

Lykke til.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med meg eller en av våre rådgivere for en uforpliktende prat om medarbeiderskap.

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og rådgiver

Sommermøte med meg selv (SWOT)

  Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.Jeg har ofte...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Hører du, eller lytter du?

  - Nå er du der igjen… - Hvor da? - Du hører ikke etter! - Hmmm… Har du vært i denne situasjonen før? Jeg tipper at du nikker gjenkjennende og det er ikke så rart, for lytting kan være en krevende øvelse. Eksempel på lytting: Du kommer på besøk...

les mer

Har du fått din daglige dose?

  Hjemmekontor. Corona. Teamsmøter. Den nye normalen. Det har vært skrevet og pratet mye om dette det siste året! Vi er lei av de nye ordene, av situasjonen, av usikkerheten. Og vi vet samtidig at vi skal være takknemlige. Vi som bor i det...

les mer