Psykologisk trygghet – tør å vær sårbar

av | 10. september 2021 | Blogg, Organisasjon

Begrepet psykologisk trygghet, og betydningen det har for teamene på jobb, er på ingen måte nye oppdagelser. Men det har kommet som et sterkt fokusområde denne høsten – og det er mange grunner til det.

Nyhetene fra hele verden er skremmende. FNs klimarapport forsterker forståelsen av at vi har mange utfordringer foran oss og vi står fortsatt midt i en pandemi. Mange ledere har enda ikke tatt de viktige avklaringene og samtalene med sine team, med tanke på hvordan vi skal ha det framover, hva har endret seg i kulturen det siste året, hvordan skal vi forholde oss til hjemmekontor eller ei, osv.

Stor betydning for trivsel

Sett i lys av dette har vi laget en oversikt på noen av de faktorene som skaper psykologisk trygghet i team. Vi vil gjerne få invitere dere til å reflektere over hvor dere som team har «mest å gå på», og hva dere kan og bør fokusere på denne høsten for å sikre at alle i teamet opplever den tryggheten vi ønsker. Vi vet at det har stor betydning for både trivsel, motivasjon, engasjement og prestasjoner.

Hvordan kan vi definere og forklare hva som ligger i begrepet psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet handler om å ha en kultur og et ytringsklima som gjør at ansatte opplever at de kan uttrykke seg fritt. At man kan komme med ideer, stille spørsmål og uttrykke bekymringer. Det er et arbeidsmiljø der man opplever å kunne være seg selv.

«De organisasjonene som lykkes med dette klarer å endre, utvikle og fornye seg – og som et resultat av det levere bedre tjenester og produkter til sine kunder.»

(Amy Edmondson, Harvard Business School, «The fearless organization – Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth».)

Interessante svar i forskning

Amy Edmondson viser også til et forskningsprosjekt innen sykehussektoren, hvor de teamene som rapporterte mest feil hadde den største psykologiske tryggheten.

Det vil si at det var trygt å fortelle ledelsen om feil som ble begått, noe som medførte at feilene kunne rettes og organisasjonen kunne lære av det.

Dette er noe av kjernen i psykologisk trygghet.

Hvordan kan denne kunnskapen ha betydning for ditt team? Hvordan tar dere vare på den erfaringen det er å gjøre feil (learning by tryning, som det også kan kalles) og hvordan tror du at dine teammedlemmer opplever at de ivaretas når man bommer på målet?

Google har gjennomført en spennende og interessant femårig forskningsstudie for å for å finne ut hva som kjennetegner de beste teamene. De undersøkte om lik utdanning blant teammedlemmene spilte noen rolle, om kjønn var viktig eller om sosialisering på fritiden bidro til at teamet ble bedre. Ikke noe av dette slo ut som viktige faktorer.

Derimot var psykologisk trygghet det som hadde desidert størst innvirkning på hvor dyktige teamene var.

Andre faktorer som kom godt ut var pålitelighet, at en kunne stole på at alle bidro etter beste evne. Struktur og klarhet var også viktig, med en klar retning, mål og klare roller. At alle opplevde arbeidet personlig tilfredsstillende og at det de gjorde hadde betydning for bedriften, var også viktige faktorer.

(Google, 2016)

Hva trenger dere i teamet?

Vi vil absolutt få lov til å inspirere dere til å ta en god prat i teamet rundt temaet:

Hva trenger jeg for å oppleve psykologisk trygghet i arbeidshverdagen?

Dette er noen av de faktorene vi ser har betydning for den psykologiske tryggheten. Tenk gjerne gjennom hvor dere som team har mest å gå på:

1. Nysgjerrige spørsmål – Gode, genuine og nysgjerrige spørsmål som viser at man vil de andre på teamet vel, at du gleder deg sammen med andre og på andre sin vegne.

2. Aktiv lytting – Vis at du virkelig lytter når andre prater. Aktiv lytting bidrar til å skape tillit i relasjonene i teamet (og så kan det jo tenkes at vi lærer noe i samme slengen)

3. Selvavsløring – Det å dele historier, også om ting som ikke går som planlagt. Å tørre å være sårbar.

4. Helikopterperspektivet – Bruk gjerne noen gode, strategiske verktøy for å se det store bildet. Hva er nåsituasjonen – og hva ønsker vi oss? Hva er gapet og hvilke planer jobber vi med for å tette dette?

5. Framsnakking – Gjør det du kan for at kulturen er en snakke til, og ikke om-kultur. Tryggheten på at vi tar opp vanskelige saker, prater med dem det gjelder og at vi er rause og snakker hverandre opp. Det er en svært sterk bidragsyter til tryggheten i teamet.

6. Vilje til å lære av hverandre – Mange prestasjonskulturer kan ha glede og nytte av å trene på å vise at man er uvitende. Det er en sterk faktor for psykologisk trygghet i teamet at det er OK ikke å kunne alt, at vi er innstilt på å lære av hverandre og tør å uttrykke det.

7. Rolle- og oppgaveforståelse/forventningsavklaring – Hvor skal vi, hvordan skal vi komme oss dit og hvem har ansvar for hva? (Sjekk gjerne ut bloggen om forventningsavklaringer for å gå mer i dybden på dette temaet).

Dette må vi i Evan-Jones jobbe med

Vi i Evan-Jones-teamet hadde nylig en egen samling internt, der vi gikk gjennom «oppskriften» ovenfor, og så på hvor vi sammen kan skape enda større psykologisk trygghet i vårt team. Vi ser for eksempel at vi kan jobbe mer med punkt tre. Når vi har pratet høyt om det. Når vi fokuserer på det og er rause med hverandre, så er det mye større sjanse for å levere bedre på akkurat det!

Lykke til med ditt team høsten 2021! Vit at vi i Evan-Jones alltid er her for en god prat, for sparring, støtte og for å utfordre dere på mulighetene som ligger foran oss – både i lederskapet, i teamet og i organisasjonen.

Vil du vite mer?

Jeg tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan skape endringer i din bedrift.

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 22. august! Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Er lederteamet klar til å levere i 2023?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Stress over tid

 – Hvordan dette kan påvirke oss både fysisk og psykisk«Stress er en overlevingsteknikk. Oldtidshjernen er med på å styre vårt reaksjonsmønster når vi blir utsatt for stress». Daniel Kahneman Stress styres av vårt autonome nervesystem. Dette...

les mer