12 nøkler til Suksess. Nøkkel 2: Tro og overbevisninger

9. mai 2019 | Blogg, Faglitteratur

I bloggene våre for 2019, vil vi med jevne mellomrom dele tanker og avsnitt fra boken 12 nøkler til suksess av John Evan-Jones med dere. Her følger et utdrag fra kapittel 2, som omhandler John sine tanker rundt den andre nøkkelen: Tro og overbevisninger.

Tekst: John Evan-Jones. Oversatt til norsk av Ewy Myrhaugen.

Tro og overbevisning er mekanismer som sikrer at vi tror på både våre mål og oss selv. Mange feiler fordi målet ikke understøttes av overbevisningene.

Hele veien gjennom historien er store fremskritt, suksesser og resultater blitt oppnådd på grunnlag av tro og overbevisninger.

Mange mennesker har overbevisninger som de ikke engang er bevisst på, og som et resultat kan målet være i konflikt med det de tror på, hvilket kan forårsake «indre borgerkrig» og manglende handlekraft.

Overbevisninger (positive eller negative/ fremmende eller hemmende) er grunnlaget for vår personlighet. De definerer oss som verdifulle eller verdiløse, trygge eller truet, kompetente eller inkompetente, sterke eller hjelpeløse, sosiale eller utenforstående. Kjerneoverbevisningene setter grensene for våre prestasjoner, vår livskvalitet og vårt følelsesmessige velvære.

Det synes å være slik at:

Det vi kan se, tror vi på – og det vi tror på, kan vi se. 

Forfatter: John Evan-Jones, her med kona Marianne

Trossystemet vårt er grunnlaget for de målene vi har satt oss. Kjerneoverbevisninger kan være så dypt begravd at mange av oss ikke engang er bevisst på at vi har dem. Men de er der, og de har en betydelig innvirkning på våre mål og våre liv.

Vi blir også påvirket av historiske overbevisninger som har gått i arv fra generasjon til generasjon. Som et resultat av dette, stammer våre skikker og vår adferd også fra våre overbevisninger.

Overbevisninger, verdier og holdninger
 

Alle har et sett av grunnleggende antagelser og overbevisninger som former tenkemåten, kommunikasjon og oppførsel. Kanskje vil det være en fordel hvis jeg gir min definisjon av ordene jeg bruker:

1) En overbevisning er den viten eller forståelsen som et individ anser for å være riktig om hans/hennes verden.

2) En verdi er en varig overbevisning om at en bestemt adferd er å foretrekke fra et sosialt synspunkt.

3) En holdning er en lært preferanse, en konsekvent og ensartet måte å reagere på i en gitt situasjon.

De fleste av oss gir ikke seg selv tid til å undersøke hva våre kjerneoverbevisninger er, selv om vi lever etter dem. Hvis jeg for eksempel ga deg seksti sekunder til å skrive ned dine tre viktigste overbevisninger akkurat nå, i prioritert rekkefølge, ville du være i stand til å gjøre det? Mange synes dette er svært vanskelig. Men problemet er at med mindre vi er i stand til å forstå og identifisere overbevisningene og verdiene vi styrer etter, så er det utfordrende å sette mål som er i harmoni med disse.

Du bommer på målet hvis målet er i konflikt med overbevisningene dine

Mange er flinke å sette seg mål, de legger ned masse energi og gjør de nødvendige ofringer – men allikevel feiler de. Man vil gjerne bortforklare det hele ved å si at målene var urealistiske eller at timingen var feil.

Den eneste måten jeg vet om som kan bryte denne onde sirkelen, er å bruke tid på å identifisere egne kjerneoverbevisninger. La meg gi deg et eksempel på en av mine overbevisninger:

Jeg tror at de fleste mennesker kan mye mer enn de tror de kan.

Det er veldig viktig for meg å prøve å inspirere andre til å oppnå gode resultater. Hvis målet mitt på en eller annen måte er i konflikt med mine overbevisninger, så vil mitt mål ikke kunne nås.

Da jeg var direktør i en internasjonal virksomhet, var jeg godt betalt og suksessrik, men ikke alltid fornøyd med arbeidet. Målet var alltid å få gode økonomiske resultater, og vi gjorde også det mesteparten av tiden. Min utfordring var når dette noen ganger ble nådd på bekostning av de ansatte. Som ung leder likte jeg aldri å si opp ansatte basert på dårlige prestasjoner, og som et resultat var jeg noen ganger skyldig i å ignorere dårlig arbeid. Noen av dere kjenner kanskje igjen disse symptomene. Jeg brukte mye tid på å spekulere over dilemmaet og hvorfor jeg noen ganger ikke følte meg komfortabel som konsernsjef. Jeg elsket pengene, kontrollen og statusen, men jeg følte meg aldri helt tilfredsstilt på en meningsfull måte.

På et tidspunkt fikk jeg identifisert mine kjerneoverbevisninger, og jeg kunne se at en av dem var i direkte konflikt med virksomhetens mål. Jeg diskuterte med meg selv om jeg kunne eller ville endre denne spesifikke overbevisningen. Jeg innså at det var mange overbevisninger som jeg var villig til å endre på, men ikke mine kjerneoverbevisninger. Jeg innså at når jeg i fremtiden satte meg et mål, måtte det harmonere (eller i det minste ikke være i konflikt) med mine kjerneoverbevisninger.

Jeg besluttet dessuten at jeg aldri mer ville arbeide for en virksomhet som oppnådde resultatene på bekostning av mennesker i stedet for gjennom mennesker. Dette betyr ikke at min overbevisning om at de fleste mennesker kan mye mer enn de tror, er korrekt. Det betyr ganske enkelt at denne overbevisningen er riktig og viktig for meg.

Dine kjerneoverbevisninger er riktige for deg og fungerer som ditt personlige kompass som holder deg på rett kurs mot målet. Personlig mener jeg at de fleste mål er realistiske, hvis du tror på at du kan gjøre det og målet passer sammen med dine kjerneoverbevisninger.

”Enten du tror du får det til, eller ikke, får du sannsynligvis rett.”
Henry Ford

Hvor reflektert er du rundt egne verdier og overbevisninger?

Har det noen effekt hva vi går rundt og tror på, hva vi forteller oss selv, og hvilke valg vi tar når det kommer til fokus?

Hver uke bidrar jeg til at våre kunder blir mer bevisst rundt disse temaene, og vi ser sammen på hvilken betydning det har for bla måloppnåelse og handlekraft.

Ta gjerne kontakt om du vil ta en uforpliktende, men personlig prat rundt disse spennende emnene!

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og rådgiver

I nyhetsbrevene og bloggene våre for 2019, vil vi med jevne mellomrom dele tanker og avsnitt fra boken 12 nøkler til suksess av John Evan-Jones med dere. 

Dette er vår historie, dette er vår plattform, og vi videreutvikler Evan-Jones etter beste evne i John´s ånd, og etter hans prakademiske tankesett.

Og hva betyr det at noe er prakademisk? Med det mener vi at vi er praktisk orienterte, at vi kobler faglig relevant innhold med praktiske verktøy som kan tas i bruk i hverdagen på din jobb umiddelbart.

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Hvordan lede og beholde millennials?

  «Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens...

les mer

Styre og lederevaluering

  Nye høyder og resultater - mulighetene for å forbedre styrearbeid og resultatskapning er stor.Et riktig sammensatt og kompetent styre med et åpent og tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer...

les mer