Ledelse

Arkiv

Verdien av gode kolleger

Verdien av gode kolleger

Vi bruker ofte en definisjon på når vi skal prate om gode team, som er at teamet har felles mål og de har en gjensidig avhengighet av hverandre. Dette var noe jeg absolutt kjente på i dag, mine kolleger og jeg har felles mål og vi er absolutt er gjensidig avhengige av hverandre for å nå våre mål. Heldige meg… Evan-Jones teamet er mitt team.

les mer
Hvordan lede og beholde millennials?

Hvordan lede og beholde millennials?

«Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens næringsliv. Vi ser også en tydelig sammenheng mellom det kommende generasjonsskiftet og den grønne omstillingen.

les mer
Styre og lederevaluering

Styre og lederevaluering

Et riktig sammensatt og kompetent styre med et åpent og tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer og til å løfte selskapet til nye høyder og resultater!

les mer
Økt effektivitet i ledergrupper

Økt effektivitet i ledergrupper

Ledergrupper er svært viktige arenaer for strategiske beslutninger, koordinering av aktiviteter i bedriften, problemløsning og informasjonsdeling. Allikevel er det mye forskning som indikerer at de sjelden presterer som høy-ytelses-team.

les mer
Vi lover deg at vi er resultatorienterte

Vi lover deg at vi er resultatorienterte

Norske ledere mener at så mye som 40% av tiden de bruker i ledergrupper er bortkastet og uproduktiv. Dette betyr at det finnes betydelige muligheter for utvikling og effektivisering. Ledergruppen tar beslutninger som påvirker hvordan hele organisasjonen fungerer og hvilke resultater som skapes.

les mer
Hvilke resultater kan forventes av miljøledelse?

Hvilke resultater kan forventes av miljøledelse?

Slik som med alle endringer i organisasjoner, er miljøledelse en investering. Å implementere miljøledelse skal ikke resultere i økonomisk tap. Miljø er en kvalitet og kvalitet er en investering. Å gjøre diverse tiltak for å redusere utslipp og skadelige stoffer, samt forbedre avfallshåndtering vil lønne seg i det lange løp.

les mer
Miljøfyrtårn som miljøledelse

Miljøfyrtårn som miljøledelse

Miljøfyrtårn er en type miljøledelse som krever at en bedrift/organisasjon oppfyller forskjellige kriterier. Stavanger fengsel er en av de som har oppnådd serfifiseringen som miljøfyrtårn. Men hva er hensikten med dette, og hvordan gikk de fram for å bli sertifisert?

les mer
Alt handler om ledelse

Alt handler om ledelse

Jeg blir mer og mer overbevist. Alt handler om ledelse. Nøkkelen til suksess i enhver bedrift, organisasjon eller prosjekt er og blir ledelse. Det viser seg veldig ofte at god ledelse fører med seg gode resultater, mens dårlig eller mangelfull ledelse gir dårlige resultater.

les mer
Meg og de andre

Meg og de andre

Har du noen gang prøvd å diskutere noe med en venn eller kollega, og så har ingenting gått som planlagt – det ble rett og slett dårlig stemning? Er det deg selv eller de andre det er noe i veien med?

les mer
Hvordan unngå beslutningsfellene?

Hvordan unngå beslutningsfellene?

Hjernen vår lurer oss og bidrar til at vi hopper rett på konklusjonene. Resultatet er at halvparten av alle beslutningene våre er feil. Hvordan kan vi unngå å bli rammet av beslutningsfellene?

les mer