Kurs i praktisk coaching for ledere

24. januar 2019 | Aktuelt

19. mars starter vi opp nytt kurs med tema «Coachende lederstil», og det gleder vi oss til! Vi jobber i små grupper, og har plass til 6-8 deltakere. Les mer om programmet under, og ta gjerne kontakt på ewy@evan-jones.no eller på 934 48 360 for en uforpliktende prat om programmet, eller for påmelding.

Oppnå mer via coaching:
En coachende leder bruker en rekke verktøy, når hun/han hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse, stiller spørsmål, lytter, utvikler ferdigheter, skaper utfordringer og utforsker potensiale. En coachende leder gir medarbeiderne kunnskap og strategier, slik at de oppnår mer, trives bedre og når mål. Coaching er handlingsorientert og fokuserer primært på fremtiden.

Målgruppe for programmet:
Alle ledere som vil utvikle sin evne til å bringe andre i retning av å nå sine mål. Raskere og lettere.

En definisjon på ledelse er å oppnå resultater gjennom andre. Coaching som verktøy er en svært effektiv måte å mestre dette på.

Verdi/utbytte:
Vi tilbyr verktøy for lederen, slik at hun/han kan hjelpe sine medarbeidere til og nå mål, ved å ha fokus på det som virker.

Gjennomføring:

  • 4 samlinger, fra kl 09.00 – 15.00 (lunsj 11.30 – 12.15)
  • 3-4 uker mellom hver samling.
  • Deltagerne får bruke mye tid på refleksjon og praktisk trening hver gang.
  • Etter samling 2 får deltagerne 1:1 coaching med instruktøren, der vi bruker coaching modellen på en reell problemstilling.
  • Mellom hver samling gjennomfører deltagerne 1 coaching, for en av sine medarbeidere. Vi evaluerer på neste samling, hva var bra, og hvilken effekt fikk den som ble coachet?

Samling 1: Rollen som coach

Hva er coaching? Og hvorfor skal andre coaches av meg?

I denne samlingen ser vi på hva coaching er og hvorfor det gir så stor effekt.

Vi jobber med læringskurven, kompetansestigen og ser på ulike bruksområder for coachingen.

Coachingplattformen, som bl.a. inneholder refleksjon over egen rolle og egne verdier, er et nyttig verktøy for deg som leder og coach.

Introdusering av coaching modellen – hvordan kan vi skape trygge rammer og sikre effekt av coachingen.

Samling 2: Effektiv coaching gjennom smart kommunikasjon

Coaching handler i stor grad om å skape/synliggjøre valgmuligheter for den som coaches, gjennom gode spørsmål og nye perspektiver.

Vi ser på hvordan vi med stor effekt kan benytte språket for å skape forandringer og for å se situasjoner i et større perspektiv. Hvordan stiller vi gode spørsmål som skaper refleksjon og endring?

Hvordan kan man perfeksjonere lyttingen, slik at coachingen virkelig gir den effekten det skal?

Kommunikasjonsmodellen – en modell for å skape større forståelse for andres modell av verden, og for å forenkle noe virkelig komplekst – hvordan hjernen fungerer i kommunikasjonsprosessen.

Samling 3: Forståelse for ulike mennesketyper

McClellands motivasjonsteori: en persons motivasjon, effektivitet og ytelse i arbeidet er påvirket av ulike behov. Vi tar for oss en modell som sier noe om hvilke behov som styrer oss. Hva er det egentlig som motiverer dine medarbeidere og holder dem i flytsonen?

Gjennomgang av DISA-systemet. DISA identifiserer menneskers personlige karaktertrekk, adferdsstil og psykologiske behov.
Hvordan kommuniserer vi best mulig med de ulike mennesketypene?

Hva skal til for å styre medarbeidere med svært ulike psykologiske behov, i samme retning?

Samling 4: Få endringer til å skje!

6 stegsprosessen for forandring, som er svært effektiv for å skape en forandring både personlig og i organisasjoner.

Vi ser på 3 viktige element for å lykkes i rollen som coachende leder; ærlige tilbakemeldinger, ha mot til å utfordre, og være tydelig på konsekvenser.

Coaching samtalen trinn for trinn.

Du vil legge merke til at du har fått et nytt, effektivt verktøy som kan tas i bruk i praksis, på din arbeidsplass, med en gang, for å skape de resultatene du ønsker. 

Investering:
Kr 4890 + mva pr samling.

Dette inkluderer kursmateriell, bok av John Evan-Jones, analyser, lunsj og 1:1 coaching.

Sted:
Evan-Jones huset i Høylandsgata 11, Sandnes

Instruktør:
Ewy Myrhaugen, rådgiver og teamleder Evan-Jones

Ta gjerne kontakt på ewy@evan-jones.no eller på 934 48 360 for en uforpliktende prat om programmet, eller for påmelding.

Fra synsing til fakta!

  EN COVID-19 STATUSRAPPORT - HVORFOR STATUSRAPPORT NÅ?  Situasjonen rundt COVID-19 har medført nye utfordringer og endrede forutsetninger for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en...

les mer