Flott bistand i vår forretningsutvikling

2. september 2019 | Aktuelt

Tilbakemelding fra Olaf. B. Terjesen

Vi har gjennom mange år brukt Evan-Jones til opplæring og utvikling.  Våre prosjektledere har hatt stor glede i gjennomførte prosjektlederkurs. BAS kurs har vi hatt for de fleste av våre baser, som de har ansett å være svært matnyttig og relevant for deres jobb. Disse kursene har økt fokus blant våre ansatte på planlegging, god ledelse, være på ballen og ha markedsfokus.

Høsten 2018 valgte vi Evan-Jones som støtte til vår forretningsutvikling. Det ble arrangert styre/ledelsessamlinger og gjennom 2019, mellomledersamlinger. De har god forståelse for vårt fag og virksomhet. De kjenner godt til driftsvilkår og begreper for vår bransje, de klarer derfor å levere relevante og gode råd som er tilpasset oss.

Roar Fjeldheim og Ewy Myrhaugen har vært gode fasilitatorer for våre samlinger. De har bidratt godt og gitt gode innspill. De har sikret formalisering og oppfølging på de punkter vi har blitt enige om. De har bidratt til en styrkning og formalisering av våre strategier og ledelsesprosesser. 

De viktige «myke verdiene» som kommunikasjon, informasjon og forståelsen av forskjellige mennesketyper har vært verdifull.  Vi har fått et godt innsyn i DISA analyser og hvordan vi på et fornuftig vis kan bruke dette verktøyet i den daglige drift.  Den viktigste erkjennelsen er å innse at et selskap er satt sammen av forskjellige mennesker og at vi utfyller hverandre ved å kjenne våre sterke og svake sider.

Endringer i en organisasjon er en pågående prosess. I de ledersamlingene vi har hatt, har Evan-Jones bidratt til å sette viktige forhold på vår dagsorden og som vi nå jobber med som et ledd av våre møter, ledelsesfilosofi og strategier.

Gjennom og etter samlingene har Terjesen vært eiere av prosessene og når samlingene nå er over vil vi sikre at dette går videre. Vi har lagt en plan med Evan-Jones om hvordan de kan bidra fremover, der de vil være tilgjengelige for oss, de vil ta noen samtaler i forhold til noen målsetninger som er satt. Videre vil de gjennomføre nye medarbeiderundersøkelser som vil gi oss et verktøy på at vi gjør de riktige grepene. 

Innovasjonsnettverket 2020

  Innovasjon er å skape varig verdi gjennom endring.Sentralt i en innovasjonsprosess er en klar formening om retning; hvor og hvordan kan innovasjon hjelpe bedriften/organisasjonen til å skape verdi? Programmet inneholder følgende hovedtema:...

les mer

Rune Våge er ansatt hos Evan-Jones

  Vi har gleden av å ønske vår nye medarbeider Rune Våge velkommen til oss i Evan-Jones! Rune skal jobbe sammen med oss som Rådgiver, og vil ha særlig ansvar for strategi og ledelse. Rune Våge er Siviløkonom (MSc.) med spesialisering innenfor...

les mer

Bli med på ledertrening for kvinner

  Er du kvinne, har lederansvar og klar for faglig og sosialt påfyll? Ønsker du å bli en enda bedre utgave av deg som leder? Vil du la deg overraske av hva du kan få til, og hvilke mål du kan nå? Virker det tiltalende å skape en lederstil der...

les mer

Har du “peiling” på folk?

Hvor godt kjenner du dine medarbeidere? Har du «peiling» på folk? Ledere mener selv ofte at de kjenner sine medarbeidere svært godt, og at de vet hva som motiverer dem. Vi ser likevel jevnlig at dette er basert på synsing ut fra egen versjon av virkeligheten. Hva er...

les mer

Ida Therese Johansen er ansatt hos Evan-Jones

  Vi har gleden av å ønske vår nye medarbeider Ida Therese Johansen velkommen til oss i Evan-Jones! Ida skal jobbe sammen med oss som Junior Rådgiver, og vil ha særlig ansvar for alle analyser og undersøkelser.Ida Therese har mastergrad i...

les mer